Working Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ kanamara.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Working là gì

If you have sầu a working knowledge of something, you have sầu enough practical experience lớn be able khổng lồ use it or vị it:
When employers ignore health và safety regulations, working men và women are needlessly put at risk.
used lớn describe someone who does a job that usually is not very well paid và usually does not need a very high màn chơi of education:
*

*

*

*Xem thêm: Hát Xẩm Là Gì Về Nghệ Thuật Hát Xẩm !, Bạn Biết Gì Về Nghệ Thuật Hát Xẩm !

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kanamara.vn English kanamara.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tiêu Chuẩn Rdf Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Rdf Và Owl Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message