Vương gia xấu tính vương phi tinh quái

  -  
“Việc này… Ta ao ước nói là ta tất cả mang dung dịch trị phong hàn mặt người…” Trác Diệp quan sát phản ứng kì khôi của lũ họ, trong tim có chút không hiểu, lẽ nào nói nào đấy không đúng sao?Gã không đúng vặt kia nghe vậy hình thức buông lỏng, lập tức vui vẻ nói:”Ta đi lấy nóng sắc thuốc trong xe.” Nói xong xuôi liền định bước ra ngoài.Trác Diệp gấp vàng call hắn lại: “Là dung dịch viên, không nhất thiết phải sắc thuốc.”Trác Diệp mở tùi phượt ra, mang ở bên phía trong một loại hộp nhựa màu trắng, đó là hộp thuốc của nàng, bên phía trong để một ít thuốc hay cần sử dụng như dung dịch cảm cúm, thuốc tiêu viêm, thuốc dạ dày, thuốc chống đi ngoài, dung dịch say xe, băng dán dấu thương, bông băng…….. Cái hộp hạn hẹp nhưng nhằm được không ít đồ, cũng may mỗi bài thuốc chiếm không nhiều chỗ.


Bạn đang xem: Vương gia xấu tính vương phi tinh quái

ETDKSSOVgYzV4d7p8mN31tHUHjTqbpUj2CaDd/XBPU5Q45nDPLpgwE8LACyPhyO/MJ28sNJBG4SOclX6J78bJJllTn930hmw3GUo7CyAEbtoLXmT/jXQYwKfbZ+tOvExZg/PYRZohf1KK9iMQx1/KhtZAaJrQQmGdCopxs3E+E59ySvXRyWPIW2abfLg0z9GrDYQMwrPA33pBPXYxQzpCpAIU6l+bqFnUWM/Am+/ZQa85KGDqCCbjs+hgOQWbIt2oJ3H6Z8ap3phJndqL4KjVfKaNwrpJ+gz7rqTPY46TFRSw2+vcFIOMFiek80JmYRC65v7Vkdr4qXWgnvViiekor2Tmc2MRiIEQs+up9GVukOFnUUjFIr4aPEMCKeITruQvqQJ+daDS3O1TvEQRXtZH3LObPj8tvaapON4G1YoOIW+ZCW2y2rq4Q/hO//iSpE/hhEKph5eBXm/RJNW7EgXiZWaTGWAhb1MieuhYZZgmbTZeZdPLXBR6lWD9MwXYCs7YlgTHXDxWAHnXeRVcnDNv4J/M2+qMQOZT0Ptf9wWWmNtSYRrs/X3XtTsTodIsotlwpblGzr2x1/v9qfZauNn1ZUC5s+E7nFTE5j5KVlNFdn0y54oYV111lzXRPC2FjkKi70YQ0mzk5cM66vXn3FFHWCUWrize5ya/1Bw+19F4uwVG48mrh/S9Ww2Yd2HEd3zQhC4ebFtJrtvgrRrESf7aA9K/u3AJJS2mdYiF+tKrgd5XVE/6wxDhYQanwIgQfjqR/3ll5pDKdODF2H0fCV9Sn0pQu2+30QtV1mUckGoy8vzYIg41GFgx3VsUhy/jJ4bip8lsb+YTtYocLDcfQiGz1fVbzMtLI6Ht5RIG8tZEkxYVb/T2j+DGQoBWwoTbI42tbR3uSrheB09bNca4e02kEsze9DjJI/lGifHvR61aoyD3ui8y0l68oR8p+rmXRQ6e8O0+u0qA0BeTkw7BD8GYWziiRYPNAdKbAVUaOWVEokyuHUqzgLkQUmw9UlZiSzxDD61hP0QWqk+6kR0iGy5E+UjQ/UT3L76cYKp2V8K5IyJlNdZHJkq66tf0rJQEzMj720Rp4QGC9vlTa72P0Mqwc/7IHyailVBuIn5a4G1r/h2TmWQVy+vxkauzQuG61X5XFLnmORkkI2POn9jf4nxIOB3nb2UIdBTcxu4bVQwaPHz4GTZQl5hm+EUi9NXm6H6irCRBbwMgCvWsjasXWW6e45FGlhPHNv4J298USzL6MO2QF6086yxB2Z9O8LjOJe0OgtbeiBsNLATf5KBKJoU5HSNRNuMFIJy6W3JdXYiCgl56pwIuUwU3grtX69f/Lafnb3WZjP2TS2KYjmNyRiXMjjfHq9WVRjjX8FiahTtPUAAgnkxFDY0oeFCc8+xTYKStR6ZyVOy0pKbWetYKKJ/mRYaB/uJ2pzOe3MuTm0/fzceOekFinPiBD101055sBnDG9up1o5W+JlBtQvyA8UM8T7r03iI3f5s/SuAAiPgj/fhe9cZrWvQw0wCpJEuNkYei7OsU7kydN/DtPVrZKE9rkgL/cz0w/sPnpqcKY5xcA8qDWyK0Vocl5oTCZ6JTGZ920rxAI+Gk+xSaqOorEWQLF+IYBT/4+7eevdipOtpkFqmEifBLcLMBUjPijOlS1Jqpp9UmK2u+YwQmZ3IRdovS83w3WrlFIx8s/AbM6ArXRaGTwTDAFA89Q/I3gMWTnTn0Xs1kVYG2VnbyFJ4UEBYug+kxwse48t47TQ+RIuHeNnQi0dfbFO43nA1AmU/2bH8FnhTcVe8swdaCqtCEPcxSfgzSsFTehob+rKwMAqlucSOXnRgn7aJOiLhGYpjvWMjrAwcXi/E/AoYY9tjyEU56jHHC9Qe5D5/yLGfCWo/z4mJNm2KEEnuOfFlvNNHiSM89YEyyeNc8qcGyBqFR0Wdu8BmNwjeGfBMDxg6zOmnev1/fd9G0Xj5yKU/L+plF6j+ijt0VwOjCw5WrGIw2ynUj6A0mJyzFArmAITDEK16tMJZmJWqu5FzD81u14d9P5uK9RMBP0XsdY/Y3AYwesURCQ6T8ZLvSNrlgAUbekUYun1iErVJ3mJw1Rct75FsqEPbXm5g1zNRtesSa3/6Xb+1


Xem thêm: Sống Chung Với Mẹ Chồng Tiểu Thuyết Gốc Và Có Cái Kết Bi Thảm?

CzlkyzlUTkkUmfymsUZdFN7UHp+JrJwj1KZQ9uyIkCeeus3ZqOF+JQxAAw6YKDfm0/945J/p05iOc9UsjOsLqkyFAGM6i1qMTx0Ar28lwv29imLXHe/Wx4+ZJJwGuurwsEsMZBZrp/OUaZ/fVhq+/V2PuKI5zHGxeW192mardAzvkj0yRzUG7iFY0LGu1Z2IvTYdmH9fV3bpBdmMgQvBhUyB+V+YqjIaQuGk9c89fckmsVU/sjqen8Lm5OA0dyzCHVwRiwRHQruv5GNqLoKjUfCaOIOyODRnuL+WJwGhm1JAAqBW0N5aKtZKVYNdixzZKHg/2ZvirLaXkDN9Vyjj7C1c9QGMTaLX08xKSn8Z9Ocd1GMy18k6hY2XxaFrmbFzUKPINjmGirxMzGrhprb3n20toXZnW/DVvu25zICn5CKkcWq2b+roRZGvn3iuCIFlWZbxtxEOkqsSgtAY3cBNo2bKFH2AhbMChipoGV3Tu/zV9kv0EDjwPv8X0cPWruUhYEQTrOysRBH0UrLWm8zwvqBu+K1e/1YMlb+uPHllHHUiqkbj6vRxzDyyw6gJvUqqrkNoUxjsJV/1R/UK/63idWuhn8iJ7tKrE5nLagzIauG6wF/mvPjl83atnXeu2b7xjbJQFuhr0oXOCPQ9lPje1YZP0+KVt5yZ9tjrOdQk/5N3Bglc8vwY/o/GZlsc5sUymlJq3rFggnLtUC128vBN5Exd+UZKLd0jSj7jwJuTLwY2CPnj5AVDjIQaqVZk1iqwhLOjs7uwKf6hDayzMbInSMwpA+3rXB4HslmYUElGhcAc4YWTVGLBV/c2ddLyxJ2xBpYkcGrD3kJyUEKSb8lJNvoYIn6hdqxq49pZk7NWEUzyJeXHOD+BsmzcFQnStG2iLmXiItfgucjBrRnbbjGLPfqxIMwDJCwdGifLuh6y415N3uG96V6J8p51r6Wy32w2OGg1/qUtM0YcVAE4Pzo+Li/vBsSAPQmLo/C3sAPhRcnndDuJf6c86Mi2c9OehmWkiuzFUQcR1uoJpDBqiG2NDuWUM40E0/m2/PuokBOlt1lz3YPWZLs35fxVYykASHGVUZX1NPwEC9vD5+4imPebcI8wnTXUOxSVcMStdwjusCY7BWM0jMtljtNnKRDBoFFTzlLoYWjoMHMtYF3WOyQ4jSU50DdHW0RTdVbt7g4ajbaxdbcrzY3Qk6gBaB/tEa27iHFN9zSXfsRF5od+E3Z7ov+KXQxTlRWavJV3vrjTbll4+s35RGTkiLyBeIxPatRhmeg+iOG73HHDkCUALZRVqPnWXxPFWjUbNCCKc1Q57U46z7dObO9cywsOhObyMbDWEMXxK9cTxOPM9YiDBp5CIzeF4XQEEU4=


Xem thêm: Đpbb Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại Đồng Nghiệp ) Mẫn Ân Thù, Đồng Nhân Đpbb

CzlkyzlUTkkUmfymsUZdFN7UG5+JtJxknKn6ZfPBPmxLA82RseF+KQZAGbhVcWbl8eWQ5ITLyGaOZMaCAb8aAIvCTnC6SemxEf7JrSZBxv28ombbXul6h0/MZ5kGoLO+tUsNZxZSFoRcJp/oXo4lF8wYAbFwQQmadCop3M3B5E7KufEoAHGEPG2aYbGuflyIsjYDmFhV1HsoXs1Rz6hwEhaTDFGYqiipE7uODYIhclqzOB19lGdjatMFAer1iMJTivsMStE/jDS2pXkirNmugr3SNQso6Sw+4vY2+I46flMVgNh+3ZkOLNHFiTwJmATZK1okLoju5ARXgD82UCEiOUeIe0znRoDZDMZKR38L9KBSNwbA2oR0K8xDfLaqVXuc2qkr+z+US3EYBmrjhKQr3DuAwrkpSKLRuEktz45mmzQJtySwjCZnmBzmcPGzyVm/1kpIt1mB6qYVxZ4RbpEXiY+DTGainkwLwWnfUYgn8rfQ1EQBHjj/qoYM0cPWuey59dUY/q1zw+bvXfr3u3DYE+i7Om+tuM3b1LBv5JOn/hC/GdLpYJVtkcgOw6gPv4tk7pHlB6ms8dShW3xR6mjrdWcoxNZ2oDZOmuDIKUJvDib9jNU00C+rUMcuTjFhSPazkl7CROI5nnifqBweHaLmUMrnG24OcX9T9xk3X5qKZROFtBc04k2Wo00Ck/lk1ZV8PgMX9P9pyTpngnWjd2QO7kIFsPGIokf6VmtxmrFBLxy4kjf/pRMKhkXN582XXnOpS3FL6DqQaPBgw+4o8XNfUINnFvIqhFDSXlk5EIvhhWuRuMs+N7/PV+I2dO72xKsAaVkvcEBsjxhOuw+OeFrdmagdcDx+mUdxrdMeHstBEgsW4Ha/GnzNNaVQjupDL4Q2taZguSZoIj/PbMgaw+LFnksk8qjCbWsaODcI9E03uEqB3uI0kEWT8jSFIz5XV/ft+RAP+KWBQ5ndAAG5eg8cJi/oj72bPQmLv1vGfQNLvOv/8XWgnGQ64Mi2c9KayCkw0fY6V0Bd1dEN8ER2ADaaxas3gjbR0/m28/2h3hhGbl/XSZlQ/0SAdv4dx17CAW0zsnx76SXVR8XwUS5t01tlUpTj33KallVAuoX5eIC1rsI3TmWWUstyB4lxgqZApBn+f1nugrDu8atpouSiLSQ4gGJd1DdHZRQdf1MOOIHGJvUQJyzcywRKW69AqcqH1aS7glNaTD9Wp6KC5jCr9bJ7o9WKXQAHnwmavIdhsvDMblhS7c3g9QduiP2BuViQ3VZsepi/iKkUD+RYcDjB/FBaqPHWXh2MFCkeNyPNPfRcKkd9K1LHuAIbnweiR6G8IqpeS9sYZoOjBfhFYDms6xhDcXZ4fW9WVpGaRMElJ4E+R5Kj29Hzm63PC2NHsrGTRs/RBt40BB3xZUnOzDgo8AE8Pc2VnTQFQF9G4Jy72dYxvuBy4+cFg9Q/xfI2AoR5As3NG2tK9J6UtpAO