Đại doàn kết

  -  

lúc thành chủ nên đạt phong cách 75 trở lên, khối hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động mở Tháp Thí Luyện.

Bạn đang xem: đại doàn kết

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, những thành chủ bước đầu chọn tầng để vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng đang vượt.

Xem thêm: The Best Gta 5 Mods For Gameplay, Graphics And Maps, Grand Theft Auto 5 NexusXem thêm: Tìm Hiểu Tam Giới Là Gì - Nhiễm Khuẩn Âm Ðạo (Bacterial Vaginosis)

3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại (mỗi lần vượt yêu mong 3 Thí Luyện Lệnh, hoàn toàn có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng phương pháp đánh Quân Đoàn trong số Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng sắp vượt: những thành chủ nên tìm hiểu thêm trước rồi bố trí đội hình kìm hãm để thừa tháp 1 cách dễ dàng nhất.

*

Đây là danh sách toàn bộ các võ tướng nhận được từ Tháp Thí Luyện nước Thục.

Số tầng Tướng kĩ năng Chức Hồn tướng thuộc tính giá trị tăng trưởng (sau những lần chuyển sinh) chỉ huy Võ Trí chỉ đạo Võ Trí
5 Trần Đăng Nhục Mạ Mưu thần 100 79 65 80 1.8 2 2.5
10 Trương Nghị Ám Sát Thống lĩnh 400 76 73 75 2.2 2.8 1.8
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Y Tịch Khích Lệ Mưu thần 1.500 56 44 73 2.3 1.9 1.8
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Triệu Quảng Tật Xung Hùng sư 3.000 78 81 53 2.8 2.2 1.8
20 Phan Phượng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thư Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Tưỡng Uyễn Cổn Thạch Quân sư 9.000 83 68 90 2.4 2.2 3
33 Hoàng Nguyệt Anh Ám Tế Quân sư 11.500 60 41 94 2 2 2.5
38 Khương Duy Ngự Giáp Quân sư 13.000 85 89 92 2.8 1.9 2.6
43 Mã Tốc Hống Viêm Trí tướng 15.000 64 65 89 1.5 1.7 3
48 Sa Ma Kha Cuồng Bạo Hùng sư 18.000 80 89 55 2 2.6 1.8
53 Mã Văn Lộc Phi Xạ Chiến tướng 22.000 80 91 59 2.4 2.2 2.3
58 Trương Phi Nộ Sát Tiên phong 28.000 83 98 45 2.3 3 1.6
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Bàng Thống Tử Điện Quân sư 48.000 80 45 98 2.1 1.9 2.9
68 Triệu Vân Đan Kỵ Tiên phong 60.000 88 96 78 2.3 2.6 1.8
73 Mã Siêu Phá Quân Hùng sư 80.000 91 97 56 2.4 2.6 1.8
78 Quan Vũ Yến Nguyệt Hùng sư 100.000 93 97 77 2.2 2.7 2.1
83 Gia cát Lượng Đông Phong Quân sư 120.000 92 53 100 2.9 2 3