TÔN NGỘ KHÔNG ĐẠI CHIẾN 18 VỊ LA HÁN

  -  

Nội dung

Đây là mẩu truyện huyền thoại được truyền trong dân gian nói về Tôn Ngộ Không sau khi được Phật Tổ Nlỗi Lai phong là" Đấu Chiến Thắng Phật". Công nên danh toại, Tôn Ngộ Không trngơi nghỉ cần tự phụ, tự kiêu, phải vẫn một lượt bỏ xuống hạ giới sinh sự ở miếu A La trực thuộc Phật Tăng Quốc , tạo nên 18 vị quảng đại thần thông La Hán - môn sinh Nlỗi Lai phẫn uất. Họ quyết đấu cùng với Ngộ Không. Những trận pháp thuật đang diễn ra kinh hoàng. Do ko được Như Lai góp " Đấu Chiến Thắng Phật" những phen suýt bị tiêu diệt, sau rồi Ngộ Không cũng nghe theo lời chỉ giáo của Nhỏng Lai, bỏ tính tự phụ, hòa hảo với các vị La Hán với trở về tiên giới thường xuyên quy y.
Bạn đang xem: Tôn ngộ không đại chiến 18 vị la hán

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Bạn Có Biết " Cam Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Cam Có Nghĩa Là Gì

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: " Complaint Đi Với Giới Từ Gì, Phân Biệt Cách Dùng Protest, Complain, Object

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*