Thời hạn thanh toán tiếng anh là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) thanh toán
*
verb
*
khổng lồ liquidate khổng lồ pay; to settle; to honour thanh toán hoá 1-1 To pay a bill/check thừa nhận hàng rồi mới thanh toán Xem lĩnh hoá giao ngân payment Thời hạn giao dịch thanh toán Payment term/period Trường hòa hợp không chịu giao dịch thanh toán Failure to pay; Non-payment lờ lững trong việc thanh toán giao dịch To be behindhand with payments; khổng lồ be in arrears with payments Yêu ước thanh toán ngay trong khi nhận được hoá đơn Payment is due upon receipt of the invoice Đã giao dịch (ghi bên trên hoá đối chọi ) Received with thanks; Payment received; Paid payable thanh toán bằng tiền phương diện Payable in cash lớn liquidate; khổng lồ eliminate Có vấn đề phải giao dịch với ai khổng lồ have a bone khổng lồ pick with somebody; lớn have an old score to settle with somebody; to settle/to square accounts with somebody
*