Tài khoản 142 là gì

  -  

Tài khoản 142 – giá thành trả trước thời gian ngắn là một loại thông tin tài khoản trong kế toán. Rất có thể bạn đã có lần nghe qua về tài khoản 142 nhưng chưa nắm rõ về cách hạch toán tài khoản này ra sao và được thực hiện khi nào. Thuộc ACC mày mò về thông tin tài khoản 142 nhé!

*

Tài khoản 142


1. Thông tin tài khoản 142 là gì?

Tài Khoản 142 là tài khoản ngân sách chi tiêu trả trước thời gian ngắn được sử dụng để ghi nhận các chi phí thực tế phát sinh nhưng mà chưa bao gồm trong ngân sách chi tiêu sản xuất marketing của giai đoạn phát sinh và chuyển các chi tiêu này sang chi tiêu sản xuất, marketing các kỳ kế toán tiếp sau trong năm tài chủ yếu hoặc chu kỳ luân hồi kinh doanh.

Bạn đang xem: Tài khoản 142 là gì

Tham khảo biện pháp hạch toán tổn phí kiểm định xe ô tô theo hiện tượng mới

Bất cứ một điều khoản dụng nắm nào mới mua về đều đề xuất hạch toán qua tài khoản trung gian 153 để đảm bảo an toàn nguyên tắc kế toán tài chính để miêu tả được mục đích dòng tiền chi và gia tài chờ phân bổ. Một số kế toán không hạch toán qua tài khoản 153 mà gửi thẳng vào tài khoản 142 hoặc 242 là sai cơ chế kế toán mặc dù số liệu không vậy đổi.

2. Kết cấu cùng nội dung tài khoản 242 – giá thành trả trước

Bên Nợ: các khoản túi tiền trả trước thực tế phát sinh.

Bên Có: những khoản chi tiêu trả trước đã tính vào túi tiền sản xuất, gớm doanh, dịch vụ thương mại trong kỳ.

Số dư mặt Nợ: các khoản ngân sách chi tiêu trả trước chưa phân bổ cuối kỳ.

Tham khảo Hạch toán giá thành thành lập doanh nghiệp như vậy nào? < 2022>

3. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Khi phân phát sinh các khoản ngân sách trả trước có tương quan đến nhiều kỳ kế toán tài chính được phân bổ dần vào túi tiền sản xuất, gớm doanh, dịch vụ

– Đối với ngân sách chi tiêu trả trước ship hàng cho hoạt động sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ thương mại được khấu trừ thuế GTGT, ghi:

Nợ tài khoản 242- giá cả trả trước (không bao hàm thuế GTGT)

Nợ thông tin tài khoản 133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có những tài khoản 111, 112, 331…

– Đối với chi tiêu trả trước giao hàng cho hoạt động sản xuất, gớm doanh, dịch vụ thương mại không được khấu trừ thuế GTGT, ghi:

Nợ thông tin tài khoản 242- ngân sách trả trước (Tổng giá thanh toán)

Có các tài khoản 111, 112, 331…

Định kỳ, tính với phân bổ ngân sách trả trước vào chi vận động sản xuất, gớm doanh, dịch vụ, ghi:

Nợ thông tin tài khoản 154- giá thành SXKD, thương mại & dịch vụ dở dang, hoặc

Nợ tài khoản 642- chi phí quản lý của chuyển động SXKD, dịch vụ

Có thông tin tài khoản 242- chi phí trả trước.

Khi trả trước tiền mướn tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức thuê hoạt động để ship hàng cho vận động sản xuất, tởm doanh, thương mại dịch vụ cần phải phân bổ cho những kỳ kế toán, ghi:

Nợ tài khoản 242- giá thành trả trước

Nợ tài khoản 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những tài khoản 111, 112,..

Định kỳ thực hiện phân bổ giá cả thuê tài sản cố định vào chi hoạt động sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ, ghi:

Nợ tài khoản 154- chi phí SXKD, thương mại & dịch vụ dở dang, hoặc

Nợ thông tin tài khoản 642- đưa ra phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ

Có thông tin tài khoản 242- chi tiêu trả trước.

Đối với công cụ, dụng cụ thực hiện một lần có giá trị lớn, sử dụng trong tương đối nhiều năm yêu cầu tính và phân bổ dần vào chi chuyển động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ghi:

Nợ thông tin tài khoản 242- ngân sách chi tiêu trả trước

Có những tài khoản 111, 112 (mua về áp dụng ngay)

Có tài khoản 153- Công cụ, hiện tượng (xuất kho sử dụng).

Xem thêm: Quý Sửu 1973 Mệnh Gì, Tuổi Quý Sửu Mệnh Gì ? Hợp Với Hướng Nào

– Tiến hành phân chia lần đầu, ghi:

Nợ tài khoản 154- chi tiêu sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ dở dang, hoặc

Nợ tài khoản 642- bỏ ra phí cai quản của hoạt động SXKD, dịch vụ

Có thông tin tài khoản 242- ngân sách trả trước.

– các kỳ sau tiếp tục phân ngã theo những bút toán như phân bổ lần đầu.

Trường vừa lòng tài sản cố định và thắt chặt không đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh chuyển thành công xuất sắc cụ, dụng cụ, giả dụ giá trị còn lại của tài sản cố định và thắt chặt lớn, ngoại trừ ngay vào chi tiêu trong kỳ mà lại phải phân bổ dần, ghi:

Nợ tài khoản 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt (giá trị hao mòn lũy kế)

Nợ tài khoản 242- giá cả trả trước (giá trị còn lại)

Có thông tin tài khoản 211- tài sản thắt chặt và cố định hữu hình (nguyên giá).

– Định kỳ phân chia vào dần dần vào đưa ra phí, ghi:

Nợ các tài khoản 154, 642, 611…

Có tài khoản 242- giá thành trả trước.

– các kỳ sau liên tục phân ngã theo các bút toán như phân chia lần đầu.

Tham khảo khối hệ thống bảng tài khoản kế toán (Cập nhật 2022) – phép tắc ACC

4. Câu hỏi thường gặp

Kế toán không hạch toán qua tài khoản 153 mà chuyển thẳng vào tài khoản 242 có vi phạm không?

Bất cứ một hình thức dụng vậy nào mới tậu về đều yêu cầu hạch toán qua tài khoản trung gian 153 để đảm bảo an toàn nguyên tắc kế toán tài chính để thể hiện được mục tiêu dòng tiền chi và tài sản chờ phân bổ. Một vài kế toán ko hạch toán qua tài khoản 153 mà gửi thẳng vào tài khoản 142 hoặc 242 là sai chính sách kế toán tuy nhiên số liệu không nuốm đổi.

Chi giá tiền trả trước có bao gồm tài túi tiền nghiên cứu?

Chi phí nghiên cứu và phân tích và chi tiêu cho quá trình triển khai không đủ tiêu chuẩn chỉnh ghi nhận là tài sản thắt chặt và cố định vô hình được ghi nhận ngay là ngân sách sản xuất tởm doanh, không ghi dìm là giá thành trả trước.

Tài khoản 242 có vai trò gì?

Tài khoản này dùng để phản ánh các túi tiền thực tế sẽ phát sinh tuy thế có tương quan đến kết quả chuyển động SXKD của tương đối nhiều kỳ kế toán tài chính và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào giá cả SXKD của những kỳ kế toán sau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chọn Nguồn Máy Tính Hiệu Quả, Top Nguồn Pc Tốt Nhất

Trên trên đây là toàn bộ nội dung trình làng của chúng tôi về Tài khoản 142, cũng như các vấn đề có liên quan trong quá trình hạch toán tài khoản 142. Cần xem xét rằng, tính từ lúc năm 2017, tài khoản 142 sẽ được thay đổi thành tài khoản 242. Trong quy trình tìm hiểu, quý người tiêu dùng cần suy xét các yêu ước của từng trường hợp áp dụng để tránh sai sót trong quy trình hạch toán.