Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

  -  

Hai mối cung cấp vạc sóng điểm M, N biện pháp nhau 10 centimet dao động ngược pha nhau, thuộc tần số là 20 Hz thuộc biên độ là 5 milimet và tạo ra một hệ vân giao sứt xung quanh nước. Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s. Số những điểm bao gồm biên độ 5 mm bên trên MN là




Bạn đang xem: Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

Tại địa điểm O trong một xí nghiệp, một còi báo cháy (coi là mối cung cấp điểm) phạt âm cùng với công suất ko đổi. Từ bên ngoài, một trang bị xác định mức độ cường độ âm hoạt động thẳng trường đoản cú M đào bới O theo hai quy trình với tốc độ lúc đầu bởi ko và tốc độ bao gồm độ to 0,4 m/s2 cho đến Lúc tạm dừng tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m cùng mức độ mạnh âm (vị còi phân phát ra) trên N to hơn nấc độ mạnh âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường thiên nhiên truyền âm đẳng hướng và ko kêt nạp âm. Thời gian thứ kia vận động trường đoản cú M mang lại N có giá trị sát giá trị nào nhất sau đây?


Sóng lan truyền từ mối cung cấp O dọc từ một con đường thẳng cùng với biên độ ko đổi. Tại thời gian t = 0, điểm O đi qua địa điểm cân đối theo chiều dương. Một điểm biện pháp mối cung cấp một khoảng chừng bởi 1/4 bước sóng bao gồm li độ 5 centimet làm việc thời khắc 50% chu kì. Biên độ của sóng là


Tại điểm O vào môi trường thiên nhiên đẳng hướng, ko dung nạp âm, gồm 9 nguồn âm điểm, kiểu như nhau cùng với công suất phát âm không thay đổi. Tại điểm A tất cả mức cường độ âm trăng tròn dB. M là 1 trong điểm thuộc OA sao cho OM = OA/5. Để M bao gồm nút độ mạnh âm là 40 dB thì số nguồn âm như thể những mối cung cấp âm bên trên nên để tại O bằng


Một người dùng búa gõ dịu vào đường tàu cùng cách đây 1376 m, tín đồ máy nhị áp tai vào đường sắt thì nghe thấy giờ đồng hồ gõ sớm hơn 3,3 s so với tiếng gõ nghe trong không khí. Tốc độ âm vào bầu không khí là 320 m/s. Tốc độ âm vào Fe là


Sóng ngừng trên một gai dây tương đối dài, hai điểm A và B giải pháp nhau 10 centimet cùng với A là nút cùng B là bụng đôi khi thân A cùng B không còn nút ít và bụng như thế nào không giống. Điện thoại tư vấn I là trung điểm của AB. Biết khoảng chừng thời gian thân 2 lần tiếp tục I với B tất cả cùng li độ là 0,1 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là




Xem thêm: Khoản Phải Thu ( Accounts Receivable Là Gì ? Điều Cần Biết Về Khoản Phải Thu

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP. 3-12, kanamara.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*



Xem thêm: Letter Of Appointment Letter Là Gì ? Letter Of Appointment Là Gì

*