SHIFT WORK LÀ GÌ

  -  
" class="title-header">Shift Work (Shift-Work) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và chỉ dẫn cách áp dụng Shift Work (Shift-Work)
*

53 điểm

NgọcAnh


Shift Work (Shift-Work) là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và lí giải cách sử dụng Shift Work (Shift-Work)
*

Shift Work (Shift-Work) là việc Làm phân tách Ca.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực kinh tế .