Sent là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

sent
*

sent /send/ ngoại hễ từ sent/sent/ gửi, sai, phái, mang đến đi ((cũng) scend)to send word to lớn somebody: giữ hộ vài chữ đến aito send a boy a school: cho một em nhỏ đi học cho, ban cho, hộ trì cho, giáng (trời, Thượng đế...)send him victorioussend: trời phụ hộ đến nó chiến thắng trận!to send a drought: giáng xuống nạn hạn hán bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả rato send a ball over the trees: đá tung trái bóng qua rặng câyto send smoke high in the air: làm bốc khói lên rất cao trong ko trung xua đi, tống đito send somebody about his business: tống cổ ai đi khiến cho (mê mẩn)to send somebody crazy: có tác dụng ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tớiyour question has sent me to lớn the dictionary: thắc mắc của anh đã khiến tôi đi tìm kiếm từ điển nội đụng từ gởi thư, nhắnto send to worn somebody: gởi thư báo mang đến ai; giữ hộ thư cảnh cáo aito send lớn somebody to take care: nhắn ai buộc phải cẩn thậnto send away gởi đi xua đuổi dito send after đến đi tìm, đến đuổi theoto send down đến xuống trợ thì đuổi, xua đuổi (khỏi trường)to send for gửi để muato send for something: gởi đặt mua cái gì nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đếnto send for somebody: nhắn ai search đến, cho những người mời đếnto send for somebody: nhắn ai đến, cho những người mời aito send forth toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...) nảy ra (lộc non, lá...)to send in nộp, giao (đơn từ...) ghi, đăng (tên...)to send in one"s name: đăng thương hiệu (ở kỳ thi)to send off giữ hộ đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác) xua đuổi đi, tống khứ tiễn đưa, hoan tốngto send out nhờ cất hộ đi, phân phát toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...) nảy ratrees send out young leaves: cây ra lá nonto send round chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)to send up làm cho đứng dậy, làm trèo lên (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) phán quyết tùto send coals to lớn Newcastle (xem) coalto send flying đuổi đi, bắt lập cập ra đi tạo cho lảo đảo, đánh nhảy ra (bằng một cái đòn) làm cho chạy tan tác, làm cho tan tácto send packing xua đi, tống cổ đito send someone lớn Jericho xua đuổi ai đi, tống cổ ai đito send khổng lồ Coventry phớt lờ, không hợp tác với (ai)

Động trường đoản cú bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): send / sent / sent

Động từ bỏ bất phép tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): send / sent / sent