Rail là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Rail là gì

*
*
*

rail
*

rail /reil/ danh từ tay vịn (cầu thang, lan can...); bao lơn, lan can, thành (cầu tàu...); lá chắn (xe bò...) sản phẩm rào, (số nhiều) sản phẩm rào chấn song (ngành con đường sắt) mặt đường ray, con đường xe lửaoff the rails: đơn chiếc đường ray; (nghĩa bóng) láo lếu loạn, lộn xộn; hỏng, không chạy xuất sắc (máy...)to go by rail: đi xe pháo lửa (kiến trúc) xà ngang (nhà) loại giá chuyển phiên (để khăn mặt...)thin as a rail khiến như que củi ngoại cồn từ làm tay vịn cho, làm lan can cho rào lại; làm rào xung quanhto rail in (off) a piece of ground: rào một miếng khu đất lại gửi (hàng hoá) bởi xe lửa; đi du ngoạn bằng xe lửa đặt con đường ray danh từ (động đồ vật học) con gà nước nội rượu cồn từ chửi bới, măng nhiếc, xỉ vảto rail at (against) someone: chửi bươi aito rail at fate: than thân trách phận
dàn treobleeding rail: dàn treo bóc tách huyếtconveyor rail: dàn treo đưa tải con thịtdressing rail: dàn treo nhằm pha con thịtfloating rail: dàn treo di động cắt con thịthanging rail: dàn treo (để bảo vệ giò)moving rail: dàn treo chuyển tải bé thịtoverhead rail: dàn treo (để bảo vệ giò)retaining rail: dàn treo để bảo quản thịtribbing rail: dàn treo để bảo vệ con thịtribbing rail: dàn treo để bổ tư bé thịtring rail: dàn treo vòng trònshackle return rail: dàn treo quay vòngskinning rail: dàn treo lột da con thịtsticking rail: dàn treo tách huyếtstorage rail: dàn treo bảo quản con thịtđường raybleeding rail hanger: móc treo mang đến đường ray không có mái chebrush rail: con đường ray đưa làm không bẩn lôngex rail: giá giao hàng tại đường rayrail age: tuổi của con đường rayrail inspection: sự theo dõi nhỏ thịt trên tuyến đường rayđường sắtby rail: bởi đường sắtcarriage by rail: vận chuyển bởi đường sắtfree on rail: giao tại con đường sắtocean and rail: đường thủy và con đường sắtrail và air: vận tải đường sắt và mặt đường khôngrail và ocean: vận tải đường sắt và con đường biểnrail và truck: vận tải đường bộ đường fe và con đường xe tảirail and truck: vận tải đường bộ đường sắt cùng xe tảirail & waterway: vận tải đường bộ đường sắt và con đường thủyrail carrier: người chuyên chở đường sắtrail transport: vận tải đường bộ đường sắtshipped by rail: chở bằng đường sắttransport by rail: vận tải đường sắttransport goods by rail: chở hàng bởi đường sắtđường sắt bao gồm răngxà ngangat ship"s railbên mạn tàuat ship"s railtại cầu thang tàuby railbằng xe cộ lửadressing rail conveyorbăng download treo phân tách thịtex railgiao mặt hàng tại ga xe lửafree on railgiá giao trên toaglide-down railthanh ray nghiêng (để hạ nhỏ thịt). Grading railthanh ray treo (để phân loại nhỏ thịt)gravity railthanh ray nghiêngjoint rail & water transportationthủy lực liên vậnjump railthanh treo (để chọn nhỏ thịt)ocean and railhải lục liên vậnon railgiao mặt hàng tại gaon railgiao sản phẩm tại toaover ship"s railqua cầu thang tàu o ray, đường sắt, đường xe pháo lửa o tay vịn, bậc thang § cogged rail : đường sắt răng cưa § guard rail : cầu thang bảo hiểm, hàng rào an ninh § hand rail : tay vịn § slide rail : ray trượt, thanh trượt
*Xem thêm: Lean Nghĩa Là Gì ? Một Khái Niệm Cực Kì Đơn Giản Nghĩa Của Từ Lean Trong Tiếng Việt

*

*

rail

Từ điển Collocation

rail noun

1 bar

ADJ. guard, safety | curtain, picture, towel heated towel rails | altar, balcony, banister

VERB + RAIL grip, hold on to, lean on She held tightly on lớn the rail. | hang from Lace curtains hung from the brass rails over the bed. | fit, fix

PREP. on a/the ~ She sat on the rail. | over a/the ~ He folded the towel over the rail.

2 (usually rails) tracks

VERB + RAIL run along/on ~ Trams run alog rails.

PREP. along (the) ~s The train thundered along the rails. | between the ~ Weeds grew between the rails. | off the ~s The train came off the rails. | on (the) ~s The gun is mounted on rails.

3 railway system

RAIL + NOUN fare, ticket | network modernizing the rail network | route | timetable | service | connection, line, liên kết the Channel Tunnel rail links | journey | commuter, passenger, traveller, user | transport, travel | traffic | freight | bridge | accident, crash, disaster | employee, staff, worker | union | enthusiast

PREP. by ~ We went from London lớn Budapest by rail.

Từ điển WordNet


n.

short for railway

he traveled by rail

he was concerned with rail safety

a horizontal bar (usually of wood)any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings & very long toes for running on soft mud

v.

provide with rails

The yard was railed

convey (goods etc.) by rails

fresh fruit are railed from Italy to Belgium

lay with rails

hundreds of miles were railed out here

fish with a handline over the rails of a boat

They are railing for fresh fish
Xem thêm: Tải Game Con Quay Vo Cuc - Tải Game Vòng Quay Vô Cực

File Extension Dictionary

DeckTools Custom Railing thiết kế (DeckTools)

English Synonym and Antonym Dictionary

rails|railed|railingsyn.: fulminate inveigh rail in rail off railing rails revile track train vilify vituperate