Quả Vải Tiếng Anh Là Gì

  -  
Vào cuối thế kỷ 18, Serres là nơi sản xuất bông vải, xuất khẩu 50.000 quả bóng bông sang Đức, Pháp, Venice và Livorno.

Bạn đang xem: Quả vải tiếng anh là gì


At the end of the 18th century, Serres was a cotton-producing area, exporting 50,000 balls of cotton to Germany, France, Venice and Livorno.
Sau đó, nghệ sĩ sử dụng tompo, hay một quả bông được bọc bởi vải lụa để bôi mực lên vải hoặc giấy để tạo bản in
Then, the artist uses a tompo, or a cotton ball covered in silk, to put ink on the fabric or paper to produce the print.
Các lái buôn Do Thái từ Hormuz mang các loại vải Ấn Độ và hoa quả của họ tới bờ biển Somalia để đổi lấy ngũ cốc và gỗ.
Jewish merchants from the Hormuz also brought their Indian textile and fruit to the Somali coast in exchange for grain and wood.
Sự mở rộng của ngành dệt may Israel là kết quả của sự phát triển ngành trồng bông vải, một ngành nông nghiệp lợi nhuận cao.
The expansion of Israel"s textile industry was a consequence of the development of cotton growing as a profitable agricultural branch.
Wetzel đã dành hai tuần để may vải vào một chiếc túi có hình quả bóng, rộng 15 mét (49 ft) dài 20 mét (66 ft), trên một máy may thủ công 40 năm tuổi.
Wetzel spent two weeks sewing the cloth into a balloon shaped bag, 15 meters (49 ft) wide by 20 meters (66 ft) long, on a 40 year old manually-operated sewing machine.
Quá trình đô thị hoá không có kế hoạch tại Manchester bắt nguồn từ bùng nổ ngành dệt vải trong cách mạng công nghiệp, và kết quả là Manchester trở thành thành phố công nghiệp hoá đầu tiên trên thế giới.
Manchester"s unplanned urbanisation was brought on by a boom in textile manufacture during the Industrial Revolution, and resulted in it becoming the world"s first industrialised city.
Nhưng để tái chế cái áo khoác này một cách hiệu quả, những món đồ này phải được gỡ bỏ dễ dàng, để còn lại vải không một cách nhanh chóng.
But in order for us to efficiently recycle a jacket like this, we need to be able to easily remove these items and quickly get down to just the fabric.

Xem thêm: Ds_Store File Là Gì - Phần Mở Rộng Tệp Ds_Store


Popular Mechanics đã kiểm tra độ hấp thụ của hai sản phẩm khăn và tuyên bố "ShamWow!" là hiệu quả hơn, nhưng lưu ý "Nếu bạn có giẻ vải có thể tái sử dụng (và một cuộn khăn giấy để dự phòng), thì không sản phẩm nào là cần thiết."
Popular Mechanics tested the absorbency of the two towel products and declared "ShamWow!" was the more effective of the two, but noted "If you have reusable cloth rags (and a roll of paper towels for backup), then neither product is necessary."
Và nó kể về câu chuyện đằng sau của những thứ như áo sơ mi. nơi vải bông được trồng và loại phân bón được sử dụng và hậu quả
Vậy là quả khí cầu được thổi khí helium ở phía bên trái, và sợi vải chạy dọc ở giữa nơi có một mảnh điện tử phát nổ nối với giây dù, và sau đó dây dù nối với cục nặng.
So the balloon is being filled up with helium on the left- hand side, and the fabric actually runs all the way to the middle where there"s a piece of electronics and explosives being connected to a parachute, and then the parachute is then connected to the payload.
Kết quả trực tiếp của kanamara.vnệc này là sự thành lập Hội đồng quản trị của các nhà sản xuất vải lanh ở Ireland theo luật định vào năm 1711.
The direct result of his good work was the establishment, under statute, of the Board of Trustees of the Linen Manufacturers of Ireland in the year 1711.
Quả cầu đầu tiên của họ có kích thước lớn được gọi là khí cầu lửa; nó làm bằng giấy và vải gai và được bơm phồng lên bằng chất khói hôi hám bốc lên từ ngọn lửa lớn.
Their first large-scale fire balloon, as it was called, was made of paper and linen and was inflated with the foul-smelling smoke from a large fire.
Cần đầu tư, cải tạo cả hệ thống đường bộ và đường thủy nội địa trong mạng lưới giao thông vùng Đồng Tháp Mười để kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, coi đây là phương thức vận chuyển hàng nông sản rời tiết kiệm và hiệu quả.
The network of transport system in the Dong Thap Muoi region requires better connectikanamara.vnty through improvements in inland waterways and road network to connect with HCMC and Cai Mep Thi Vai Port complex for bulk agricultural exports.
Kết quả là, Chính phủ quyết định thành lập Nhà máy lụa Tomioka như là một cơ sở quấn chỉ lụa được trang bị các máy móc tinh kanamara.vn và hiện đại nhất, nhằm nâng cao chất lượng vải.
As a result, the national government decided to establish the Tomioka Silk Mill as a model filature facility equipped with the most sophisticated machinery to improve the quality of raw silk.
Các mẫu hoa văn của vải dệt cung đình triều Nguyên có thể được tìm thấy ở phần kia của Đế quốc trên các đồ trang trí Armenia, cây cối và rau quả được di thực trên toàn Đế quốc, và các phát minh kĩ thuật được truyền bá từ các lãnh địa của người Mông Cổ tới phương Tây.

Xem thêm: Nhiễm Trùng Legionella Pneumophila Là Gì, Bệnh Legionnaires (Legionellosis)


Patterns of Yuan royal textiles could be found on the opposite side of the empire adorning Armenian decorations; trees and vegetables were transplanted across the empire; and technological innovations spread from Mongol dominions towards the West.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M