NOMINATION LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
nominate nominate<"nɔmineit>ngoại động từ (to nominate somebody for / as something) thiết yếu thức ý kiến đề nghị ai đó sẽ được chọn để đưa vào một chức vụ, một cơ quan, một trọng trách I nominate Tom khổng lồ make the tea tôi cử Tom đi trộn trà she has been nominated (as candidate) for the Presidency bà ấy được đề cử (làm ứng cử viên) vào chức chủ tịch (to nominate somebody to / as something) hướng đẫn ai vào trong 1 cơ quan; chỉ định to be nominated lớn a committee được bửa nhiệm vào một trong những ủy ban the board nominated her as the new director ban người đứng đầu đã chỉ định và hướng dẫn bà ấy làm cho giám đốc mới (từ hiếm,nghĩa hiếm) ấn định (nơi, ngày...) cho một sự kiện, một cuộc họp... 1 December has been nominated as the day of the election ngày một tháng mười nhị được ấn định là ngày thai cử
*
/"nɔmineit/ ngoại đụng từ chỉ định, chọn, bổ nhiệm
*
to nominate someone to lớn (for) a post
*
hướng dẫn và chỉ định (bổ nhiệm) ai giữ một dịch vụ giới thiệu, cử !Nominating Convention (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hội nghị đề cử fan ra tranh ghế tổng thống hotline tên, đặt tên, mệnh danh (từ hiếm,nghĩa hiếm) định (nơi chạm chán gỡ, ngày...)
*