Nội Quy

  -  
Website kanamara.vn là Sảnh chơi vui chơi giải trí cho tất cả những người yêu technology và kiến thức và kỹ năng. Là địa điểm mang đến đầy đủ hiểu biết, mọi thông tin tiên tiến nhất về technology năng lượng điện tử, năng lượng điện auto, công nghệ đọc tin, viễn thông cùng biết tin lẫn nhau gần như chiến thắng chuyên môn tiên tiến nhất. Để tách phần lớn hiểu lầm không mong muốn họ đang :

Không bàn sự việc liên quan mang đến bao gồm trị.
Không bàn sự việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không công kích cá nhân hay tổ chức triển khai như thế nào.
Không làm cho địa điểm Bàn bạc mua bán các thành phầm ko trực thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài bác cần có mối cung cấp dẫn trường hợp không hẳn là chế tạo của người sử dụng..