Nhật Thực Tiếng Anh Là Gì

  -  

As far as I’m concerned, ” eclipse ” is French for ” happy hour. “


Stevenson, “Spiritual Eclipse

LDS

Hiện tượng nhật thực cho họ biết gì?

What Can Solar Eclipses Tell Us?


jw2019

Một cuộc nhật thực là 1 trong những sự bít khuất của khía cạnh Trời.

Bạn đang xem: Nhật thực tiếng anh là gì

In this way, a solar eclipse is an occultation of the Sun.

WikiMatrix

Hiện tượng xẩy ra lúc Chúa Giê-su chết liệu có phải là nhật thực không?


A Solar Eclipse at the Time of Jesus ’ Death ?

jw2019

Ông là tín đồ tính toán đúng chuẩn hiện tượng nhật thực năm 1666 và 1668.

Flamsteed accurately calculated the solar eclipses of 1666 & 1668.

WikiMatrix

Hiện tượng nhật thực toàn phần xẩy ra lần cuối làm việc Ghana vào năm 1947.

The last total eclipse over Ghana was in 1947.

jw2019

Tôi nghĩ năng lượng sẽ tự trở lại khi nhật thực qua đi.

I think that your powers will come back When the eclipse ends.

OpenSubtitles2018. V3

Nhật Thực

Solar Eclipse

LDS

Nhật thực đang hết trong vài phút nữa thôi.

The eclipse will be over in a few minutes!

OpenSubtitles2018. V3Ôi, Josette, em lần chần anh chán chường nhật thực đến cả nào đâu.

Xem thêm: Người Có Lượt Follow Nhiều Nhất Instagram Việt Nam, Chi Pu, Ngọc Trinh, Sơn Tùng M

Oh, Josette, you would not believe how sick I am of eclipses.

OpenSubtitles2018. V3

Nhưng sắp tất cả nhật thực vào 10 ngày đó

But there will be a solar eclipse in 1 0 days

OpenSubtitles2018. V3

23:44—Có buộc phải sự u tối trong ba tiếng đồng hồ thời trang là do hiện tượng nhật thực không?

23:44 —Did a solar eclipse cause the three-hour-long darkness?

jw2019

Đã có nhật thực chưa?

Has the eclipse already taken place

OpenSubtitles2018. V3

Vùng quầng của khía cạnh Trời thường chỉ có thể nhìn phát hiện trong quá trình nhật thực.

The corona region of the Sun is normally only visible during a solar eclipse.

WikiMatrix

Trong Đông tỉnh thái bình Dương, nhật thực toàn phần kéo dài ra hơn nữa 4 phút.

In the Eastern Pacific Ocean, the totality exceeded a duration of more than 4 minutes.

WikiMatrix

Nhật thực toàn phần sinh sống Hoa Kỳ quyến rũ hàng triệu người.

A total solar eclipse in the United States captivates millions.

LDS

Khi nào nhật thực bước đầu hãy nói mang đến ta biết.

Xem thêm: Cách Chuyển Đăng Nhập Tài Khoản Clash Of Clans Sang Máy Khác

Tell me when the eclipse begins

OpenSubtitles2018. V3

Đây là nhật thực toàn phần của khía cạnh trời, được quan sát từ phía vị trí kia của Thổ tinh.