Miscellaneous expenses là gì

  -  
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Miscellaneous expenses là gì


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should tăng cấp or use an alternative sầu browser.

Xem thêm: Game Thủ Môn Bắt Bóng - Game Thủ Môn Siêu Hạng


Hi gần như người! Em từng ngày thường xuyên thực hiện công tác kế toán để triển khai câu hỏi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Crack Trên Steam Và Thêm Game Vào Steam, Database Error

Nhưng thỉnh thoảng một trong những quan niệm cơ phiên bản lại qulặng khuấy mất, do vậy thời điểm định khoản cũng giỏi không nên sót. Chính vì vậy em vẫn học hỏi một trong những thuật ngữ. Hy vọng rất có thể giúp ích nào đó mang đến moi người! Thông tin này em học hỏi trường đoản cú Phần mượt kế toán thù 1C:KẾ TOÁN 8 | cửa hàng 1VS (lưỡng lự tất cả vi phạm phiên bản quyền tốt không:004
*
Thuật ngữ tài chính kế toán
1.Bảng phẳng phiu kế toán thù (Balance sheet) 2.Báo cáo số dư (Account Statement) 3.Báo cáo tài thiết yếu (Financial statement) 4.Các khoản đầu tư lâu dài (Long-Term Investments) 5.Các khoản đầu tư chi tiêu thời gian ngắn (Short-Term Investments) 6.Các khoản phải thu (Receivables) 7.giá cả bán sản phẩm (Selling expenses) 8.giá thành vận động (Operating expenses/ operating costs) 9.Ngân sách chi tiêu không giống (Miscellaneous expenses) 10.Ngân sách quản ngại lí (Administrative expense) 11.Chi phí cấp dưỡng (Manufacturing expense/manufacturing cost) 12.Chi tiêu tài bao gồm 13.Chiết khấu thương phiếu (Commercial Paper Discounting) 14.Chu kỳ kinh doanh 15.Điểm hòa vốn 16.Doanh thu (Revenues) 17.Dòng tiền 18.Dòng tiền ưu tiên 19.Đối chiếu thông tin tài khoản đôi mươi.Giá trị gia tăng (Value Added) 21.giao hoán 22.Hàng hóa tài thiết yếu (Financial commodities) 23.Hàng hóa thiết bị tứ sản xuất (Commodities) 24.Hàng tồn kho (Inventory) 25.Kế toán thù (Accounting) 26.Kết trái sale sau thuế (Bottom line) 27.Khấu hao (Depreciation) 28.Khoản buộc phải trả (Accounts Payable - AP) 29.Kiểm toán thù (Audit; Auditing) 30.Kinh tế học vi mô (Microeconomics) 31.Lợi nhuận (Profit) 32.Lợi nhuận sau thuế (Net Profit After Taxes; NPAT) 33.Nợ thời gian ngắn (Current liabilities) 34.Phương thơm pháp kế toán phát sinh (Accrual Accounting) 35.Sổ mẫu kế toán (Ledger) 36.Số dư thông tin tài khoản (Account balance) 37.Tài chủ yếu công ty lớn (Corporate finance) 38.Tài sản(Asset) 39.Tài sản cố định (Fixed assets) 40.Tài sản hữu hình (Tangible asset) 41.Tài sản vô hình (Intangible asset) 42.Tài sản vốn (Capital Asset) 43.Thuế (Taxation) 44.Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes khổng lồ the financial statements) 45.Tiền (Money) 46.Tiền gửi ngân hàng (Bank Deposit; Deposit) 47.Tiền khía cạnh (Cash) 48.Tín dụng 49.Vốn (Capital) 50.Vốn lưu hễ (Working Capital) 51.Vốn thắt chặt và cố định (Fixed capital) 52.Vốn nhà thiết lập (Equity)