LISTED COMPANY LÀ GÌ

  -  
doanh nghiệp đại bọn chúng (tiếng Anh: Public companies) là đa số công ty triển khai huy rượu cồn vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành đầu tư và chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại những trung tâm giao dịch chứng khoán.

Công ty đại bọn chúng (Public companies)

Công ty đại chúng - danh từ, trong tiếng Anh điện thoại tư vấn là Public companies, publicly traded,publicly held company hoặc public corporation.

Bạn đang xem: Listed company là gì

Luật kinh doanh chứng khoán năm 2006 bề ngoài như sau:

Công ty đại bọn chúng là doanh nghiệp cổ phần thuộc 1 trong những ba loại hình sau đây:

a) công ty đã tiến hành chào bán cp ra công chúng;

b) doanh nghiệp có cp được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm thanh toán chứng khoán;

c) công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư chi tiêu sở hữu, không nhắc nhà đầu tư chi tiêu chứng khoán bài bản và bao gồm vốn điều lệ vẫn góp trường đoản cú mười tỉ đồng nước ta trở lên.

Qui định thông thường về công ty đại chúng

Quyền với nghĩa vụ của người tiêu dùng đại chúng

1. Công ty đại chúng có các quyền theo chính sách của vẻ ngoài doanh nghiệp và các qui định không giống của luật pháp có liên quan.

2. Doanh nghiệp đại bọn chúng có những nghĩa vụ sau đây:

a) công bố thông tin theo qui định;

b) vâng lệnh các nguyên lý quản trị doanh nghiệp theo qui định;

c) tiến hành đăng kí, lưu lại kí đầu tư và chứng khoán tập trung tại Trung vai trung phong lưu kí chứng khoán theo qui định;

d) các nghĩa vụ không giống theo cơ chế của chế độ doanh nghiệp và các qui định không giống của pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc quản lí trị công ty

1. Doanh nghiệp đại chúng phải tuân hành các bề ngoài của cách thức doanh nghiệp về quản lí trị công ty.

Xem thêm: Nvidia Physx System Software Là Gì, Nó Có Tác Dụng Như Thế Nào

2. Cỗ Tài chủ yếu qui định ví dụ về quản lí trị công ty áp dụng so với công ty đại bọn chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch thanh toán chứng khoán.

Báo cáo về download của người đóng cổ phần lớn

1. Tổ chức, cá thể trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp đại bọn chúng phải report công ty đại chúng, Uỷ ban thị trường chứng khoán Nhà nước cùng Sở giao dịch thanh toán chứng khoán hoặc Trung tâm thanh toán giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của người tiêu dùng đại chúng đó được niêm yết trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày vươn lên là cổ đông lớn.

2. Báo cáo về cài đặt của cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, ngành, nghề khiếp doanh so với cổ đông phệ là tổ chức; bọn họ tên, tuổi, quốc tịch, khu vực cư trú, nghề nghiệp so với cổ đông khủng là cá nhân;

b) con số và tỉ lệ tỷ lệ cổ phiếu vì tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc cùng rất tổ chức, cá thể khác cài đặt trên tổng số cổ phiếu đang lưu giữ hành.

Xem thêm: Tìm Hiểu Tam Giới Là Gì - Nhiễm Khuẩn Âm Ðạo (Bacterial Vaginosis)

3. Khi bao gồm sự đổi khác quan trọng về thông tin nêu trong report hoặc có chuyển đổi về con số cổ phiếu cài đặt vượt quá 1 phần trăm con số cổ phiếu cùng nhiều loại đang giữ hành, thì vào thời hạn bảy ngày tính từ lúc ngày tất cả sự biến hóa trên, cổ đông lớn nên nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho công ty đại chúng, Uỷ ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước với Sở giao dịch thanh toán chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cp được niêm yết.

4. Những qui định trên cũng áp dụng so với nhóm người có tương quan sở hữu từ bỏ năm tỷ lệ trở lên số cp có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành. (Theo Luật chứng khoán năm 2006)