Khớp Dẻo Là Gì

  -  
các pác ơi giải quyết gium câu hỏi nay với:sơ đồ đàn hồi và sơ đồ dẻo khác nhau ntn?theo e thi 2 sơ đồ khac nhau ơ chỗ wan trọng nhất là :+ sơ đồ đàn hồi thì có sử dụng phương pháp cơ học kết cấu k cho phép nứt+ còn sơ đồ dẻo thj sử dung pp tinh thông thường cho phép nứt.có đúng k? Có 20 câu trả lời!! Trả lời

Bạn đang xem: Sơ đồ khớp dẻo là gì
Bạn đang xem: Khớp dẻo là gì

*

nếu chỉ đúng như thế này thì người ta đã gọi là sơ đồ cho phép nứt và sơ đồ không cho phép nứt. Chắc phải có cái gì đó liên quan đến đàn hồi và dẻo ở cái gọi là khớp.Bạn đang xem: Sơ đồ khớp dẻo là gì
nguoixau

*

Theo tôi nghĩ thì có những cấu kiện họ cho phép hình thành khớp dẻo, khi đó cấu kiện đạt tới một giá trị ứng suất tới hạn cấu kiện sẽ hình thành khớp dẻo chứ chứ không bị phá hoại, và vị trí này nếu phá hoại chưa lớn thì đươc xem là khớp dẻo, tại khớp dẻo này người ta quy ước sẽ tồn tại một giá trị ngoại lực bằng lực gây ra ứng suất tới hạn, và khi này có sự phân phối lại momen, hay lực cắt, lự nén ...vì vậy có những quan điểm mới trong tính toán dầm, hình như đó là quan điểm phân phối lại momen dầm so với momen quen thuộc mà người ta vẫn dùng
Danielpr

*Xem thêm: Từ: Quadrant Là Gì ? Nghĩa Của Từ Quadrant Trong Tiếng Việt Quadrant Là Gì

thank ban trongtri rất nhiều!nếu bạn co tìm hỉểu sâu hơn thi bạn co thể cho minh hỏi thêm là:cụ thể hơn là minh có đọc tài liêu vê tính toán dầm và tôi thây khi tính toán dầm phụ thì người ta tính theo sơ đồ khớp deo còn khi tính tóan dầm chính thi nguời ta tính theo sơ đồ đàn hồi?tại sao lai như vậy?thyank bạn rrất nhiều!
ClintomEa

*

uhm, cái này bạn nói đúng, dầm phụ họ tính theo khớp dẻo, còn dầm chính họ tính theo đàn hồi , cái đó theo tôi nghĩ chính là ở mức độ quan trọng của cấu kiện đó bạn, và khi này momen cũng phân phối lại chứ không như công thức trong kết cấu nữa, thực ra dầm chính cũng có sự phân phối lại momen nhưng sự phân phối này là do nứt chứ không cho phép hình thành khớp dẻo
Đẹp trai nhất nhà
*Xem thêm: Cách Tải Và Chơi Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ Trên Server Trung, Hướng Dẫn Chơi Tiếu Ngạo Giang Hồ

+ Phần in đậm đồng ý với ý kiến Tri,cái này cũng giống như khi tính toán sàn,ô sàn bình thường có thể tính theo sơ đồ dẻo vì cho phép nứt,nhưng ô sàn vệ sinh phải tính theo sơ đồ đàn hồi,kẻo sàn vệ sinh mà nứt tung tóe thì hỏng bét.
controlledpills