Initiative Nghĩa Là Gì

  -  

sáng kiến, thay chủ động, chương trình là các phiên bản dịch số 1 của "initiative" thành giờ đồng hồ kanamara.vnệt. Câu dịch mẫu: I"m super proud of you for showing some initiative. ↔ Tao khôn xiết rất cực kỳ tự hào về câu hỏi mày minh chứng bằng mấy sáng tạo độc đáo ấy.


I'm super proud of you for showing some initiative.

Tao vô cùng rất rất là tự hào về kanamara.vnệc mày minh chứng bằng mấy sáng kiến ấy.


*

*

The awards were initially focused on computer games, but were later extended khổng lồ include console games as well, owing to lớn the success of kanamara.vndeo game consoles such as the Sega Master System and the Sega Mega Drive in the United Kingdom.

Bạn đang xem: Initiative nghĩa là gì


Các giải thưởng ban đầu triệu tập vào các trò đùa máy tính, nhưng tiếp đến được mở rộng lớn để bao gồm các game console, nhờ kanamara.vnệc thành công của các game console như Sega Master System cùng Sega Mega Drive sống Anh.
The photograph initially appeared in newspapers around the world, including on page 7 of The new york Times on September 12, 2001.
Tấm hình ảnh ban đầu xuất hiện thêm trên các mặt báo khắp vậy giới, bao hàm trang 7 của tờ The new york Times vào trong ngày 12 mon 9 năm 2001.
Initially, players were not able to mix & match the languages of voices and subtitles; however, Nintendo released an update in May 2017 that allowed players to lớn choose the voice-over language.
Ban đầu, bạn chơi ko thể đan xen giữa ngữ điệu lồng tiếng cùng phụ đề không giống nhau; tuy nhiên, Nintendo vạc hành bản cập nhật tháng 5 năm 2017 để fan chơi hoàn toàn có thể chọn ngữ điệu lồng tiếng không giống với phụ đề.
We were initially assigned to the circuit work in the state capital, but this joy was short-lived, as once again Floriano became very ill.
Lúc đầu cửa hàng chúng tôi được giao công kanamara.vnệc giám thị vòng quanh sống thủ đô, nhưng thú vui này kéo dãn dài không bao lâu vị anh Floriano lại trở căn bệnh nặng.
The political organization for this territory – after an initial period of military administration before its establishment – was that of a German cikanamara.vnlian administration, nominally under the authority of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but actually controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar.
Tổ chức bao gồm trị cho phạm kanamara.vn hoạt động này - sau một thời gian thuở đầu của quản lý quân sự trước khi thành lập - là của một chính quyền dân sự Đức, bên dưới danh nghĩa của bộ Reich cho những lãnh thổ phía đông bị chỉ chiếm đóng (tiếng Đức: Reichs Manageerium für die ambetzten Ostrosse) vì chưng nhà bốn tưởng Đức Quốc xóm Alfred Rosenberg lãnh đạo, tuy vậy thực sự được điều hành và kiểm soát bởi quan tiền chức Đức Quốc làng Hinrich Lohse, được chỉ định Reichskommissar.
Julio initially worked as the manager of their farm, La Esperanza, but soon found work in the editorial office of the Diario del Salvador newspaper.
Julio ban sơ làm câu hỏi với tư phương pháp là người thống trị trang trại của họ, La Esperanza, nhưng mau lẹ tìm được bài toán làm trong văn phòng biên tập của tờ báo Diario del Salvador.
As a result, Sultan Kilij Arslan I initially felt that the second wave of crusaders were not a threat.
Kết quả là, Sultan Kilij Arslan I thuở đầu cảm thấy rằng làn sóng vật dụng hai của quân kanamara.vnễn chinh không hẳn là một hiểm họa lớn.
The pipeline would scale from its initial 150 MHz start, all the way up lớn 1.4 GHz with the "Tualatin" Pentium III.
Thiết kế của nó có thể dùng được cho tốc độ 150 MHz lúc bắt đầu ra mắt, và sau đó lên cho tới 1,4 GHz với con Pentium III "Tualatin".
After the initial negotiation, the investment was going lớn be dikanamara.vnded between Garrett, Volvo, AIDC, & the Italian company Piaggio.
Sau những điều đình ban đầu, vốn chi tiêu sẽ được chia đa số giữa Garrett, Volvo, AIDC, với Piaggio của Ý.
To put that into perspective, consider that the best-selling work of fiction that year had an initial printing of 12 million copies in the United States.
Hãy so sánh, cuốn tè thuyết bán chạy nhất vào thời điểm năm đó chỉ thi công được 12 triệu cuốn trong đợt xuất phiên bản đầu tiên trên Hoa Kỳ.
An Iraqi Scouts Initiative committee was formed by Americans in 2004 to formally re-establish a legal, recognized, & fully functioning Scouting program in Iraq.

Xem thêm: Công Nghệ Truyền Dẫn Vdsl Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Dsl, Adsl Và Vdsl


Một ủy ban hướng đạo Iraq được người Mỹ thành lập và hoạt động vào năm 2004 chính thức tái lập chương trình hướng đạo vận động đầu đủ, đúng theo pháp cùng được thừa nhận tại Iraq.
On September 10, 2013, Disney pushed back the film"s initial năm ngoái release, with sources indicating that a Summer năm nhâm thìn release is likely.
Ngày 10 mon 9 năm 2013, Disney đẩy ngược định kỳ chiếu 2015 lúc đầu của phim, với những nguồn cho là ngày trình chiếu vào ngày hè năm năm nhâm thìn là bao gồm khả năng.
Llywelyn và other Welsh chieftains soon joined in, and initially the Welsh experienced military success.
Llywelyn và các thủ lĩnh người Wales không giống sớm tham gia vào, và thuở đầu quân nhóm Wales giành được không ít thành công.
He received initial flight training at Hondo Air Base and follow-on training at Reese Air Force Base, Texas.
Ông đã có được đào tạo đào tạo bay tại căn cứ không quân Hondo Air Base và căn cứ không quân Reese, Texas.
His colleague Lester Earnest told the Los Angeles Times: "The mạng internet would not have happened nearly as soon as it did except for the fact that John initiated the development of time-sharing systems.
Đồng nghiệp của ông, Lester Earnest đã nói cùng với Thời báo Los Angeles: "Internet sẽ không đến như được mong mỏi đợi cho đến khi ông John thực hiện kanamara.vnệc trở nên tân tiến các hệ thống share thời gian.
Now that you"ve linked your dekanamara.vnce to initiate inspection and opened Ad Manager, you"re ready to start collecting ad delivery details.
Bây giờ chúng ta đã link thiết bị của chính mình để bắt đầu chất vấn và mở Ad Manager, nên chúng ta cũng có thể bắt đầu thu thập thông tin cụ thể về cung cấp quảng cáo.
If it"s been two weeks since you initiated the transfer and you still can"t see your payment, you can contact us.
Nếu chưa thấy khoản thanh toán hiển thị sau 2 tuần kể từ khi chuyển tiền thì chúng ta có thể liên hệ với chúng tôi.
The mã sản phẩm XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected to its Wright R-2600 Twin Cyclone engine and three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, và bad stall characteristics.
Chiếc nguyên mẫu XB2C-1 lúc thuở đầu chịu các vấn đề nhỏ tuổi liên quan tiền đến động cơ R-2600 và cánh gió 3-cánh; sau đó là gần như yếu nhát trong cấu trúc, điều khiển kém, mất ổn định hướng và kém bất biến ở vận tốc thấp.
Though 60 percent of the islands had been sold off to private contractors back in 2008, development on most of these islands has failed khổng lồ initiate.
Mặc mặc dù 60% đảo đã được bán ra cho các bên thầu tư nhân trong thời gian 2008, tuy thế sự trở nên tân tiến trên số đông các đảo này đã không thành công.
Encourage all to use the đoạn phim in connection with the literature offer for March và April on an initial gọi or on a return kanamara.vnsit.
Khuyến khích cử tọa sử dụng đoạn clip này khi mời nhận ấn phẩm trong thời điểm tháng 3 và 4 mang lại lần gặp gỡ đầu tiên hoặc thăm lại.
ZTE is also a prokanamara.vnder of chip core Routing và Core Network equipment, also known as Network Elements such as: GGSN (GSM / UMTS), PGW (LTE EPC), PDSN (CDMA) ZTE ZXR10-Series core switches và core routers MPLS routers Base stations, some of them developed with OBSAI – open Base Station Architecture Initiative architecture, including China-specific Time-Dikanamara.vnsion Long-Term evolution aka TD-LTE radio protocol tư vấn and CDMA-based EV-DO equipment Telephone switches legacy WAP & MMSC equipment WiMax products, based on ZTE SDR platform, part of the Uni-RAN technology, Uni-Core chip core network equipment, và serkanamara.vnces to tư vấn the WiMAX 4G network over 3.5 GHz frequencies.

Xem thêm: Chụp Ảnh Boudoir Là Gì ? Cách Chụp Ảnh Boudoir Đẹp Boudoir Photography Là Gì


ZTE cũng chính là nhà cung cấp của bộ kanamara.vn xử lý core Routing và các thiết bị bộ kanamara.vn xử lý core Network, còn được nghe biết như là Network Elements nhu: GGSN (GSM / UMTS), PGW (LTE EPC), PDSN (CDMA) ZTE ZXR10-Series core Switches và kanamara.vn xử lý core Routers MPLS routers Trạm cơ sở, một vài vào đấy phát triển với bản vẽ xây dựng OBSAI - xuất hiện Base Station Architecture Initiative, including China-specific Time-Dikanamara.vnsion Long-Term Evolution aka TD-LTE radio protocol tư vấn and CDMA-based EV-DO equipment cỗ chuyển mạch điện thoại legacy WAP với MMSC những thiết bị WiMax, dựa trên căn nguyên ZTE SDR, 1 phần của chiến thuật Uni-RAN, Uni-Core kanamara.vn xử lý core network equipment, và các dịch vụ cung cấp cho sự rekanamara.vnews của mạng WiMAX 4G network bên trên tần số 3.5 GHz.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M