IN VIEW OF LÀ GÌ

  -  

Trong văn phiên bản và giao tiếp tiếng Anh, để biểu đạt được trôi chảy, mạch lạc hơn vậy thì ta đề xuất dùng đến những từ nối, những nhiều từ thịnh hành để bạn đọc, bạn nghe hiểu chính xác ý của bọn chúng ta. Những nhiều từ như in addition, in order to, in view of, in essence, in which,… được thực hiện rất phổ biến trong văn bản cũng như giao tiếp. Hãy cùng khám phá cách sử dụng những các từ in addition, in order to, in view of, in essence, in which trong giờ Anh nhé!


1. In addition

 In addition to + Noun/ Pronoun/V-ing:

Nghĩa của cụm này là “bên cạnh vật gì đó, ngoại trừ ra”, được dùng để làm giới thiệu thêm 1 điều gì đó lân cận cái đã nói trước

e.g. In addition lớn her great beauty, she is also well-known for her talent.

Bạn đang xem: In view of là gì

=> ở bên cạnh sự xinh đẹp, thiếu nữ còn nổi tiếng về tài năng.

*


In view of finance, you don’t have ability to afford this school fee.

=> Xét về góc nhìn tài chính, các bạn không có công dụng chi trả ngân sách học phí của ngôi trường này.

Đừng nhầm lẫn in view of với with a view to nhé. Cụm with a view to tức là có mục đích để gia công gì đó – with the aim of doing something

with a view to doing something (v-ing)

e.g. These measures have been taken with a view lớn increasing the company’s profits.

=> gần như phương án này được thực hiện nhằm mục tiêu mục đích tăng lợi nhuận của công ty.

4. In essence

Khi mong nhấn mạnh liên quan đến quánh điểm, tính chất, ý tưởng,… đặc biệt nhất của một cái gì đó, ta cần sử dụng in essence. Nhiều này hay được dịch dễ nắm bắt là về cơ bản, về thực ra và rất có thể dùng luôn luôn cho bản chất của nhỏ người. In essence chỉ tiên phong câu và trước mệnh đề. Ví dụ:

e.g. In essence, both sides agree on the issue.

=> Về cơ bản, cả hai bên đều đồng tình về vấn đề.

e.g.

Xem thêm: 'Thiên Long Bát Bộ' 2021 Mờ Nhạt Chất Võ Hiệp, Tân Thiên Long Bát Bộ (2021)

He acts so cold and always keeps distance to others but in essence he is really soft.

=> Cậu ấy hành vi rất lạnh nhạt và luôn luôn giữ khoảng cách với tín đồ khác nhưng về bản chất cậu ấy thiệt sự mượt yếu.

Essence còn tồn tại một nhiều khác rất hấp dẫn là be of the essence – điều đặc biệt quan trọng nhất.

e.g. Time is the most important thing = Time is of the essence

5. In which

In which là sự phối kết hợp giữa một giới từ bỏ – in cùng một đại từ quan hệ tình dục – which. Dùng in which để nối một danh từ cùng một mệnh đề chỉ nơi chốn hoặc thời gian. Ví dụ:

e.g. This is the computer where he stores his documents.

= This is the computer in which he stores his documents.

e.g. It was the time when short skirt was banned.

= It was the time in which short skirt was banned.

Xem thêm: Bạn Là Ai Trong Chiến Binh Nụ Cười, Chiến Binh Nụ Cười

Cần phân biệt phương pháp dùng on which cùng in which. Cả on whichin which đều sửa chữa được mang đến when với where. Sự khác biệt là những từ chỉ địa điểm và thời hạn đó đi cùng với giới trường đoản cú gì. Lấy một ví dụ in year, in the box, on the day, on the chair,…

e.g. I keep my files in this green box