Hô hấp hiếu khí là gì

  -  

Câu trả lời đúng nhất: Hô hấp hiếu khí là quá trình phân giải nguyên liệu để sinh năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể. Nguyên liệu chúng sử dụng là đường đơn, trải qua giai đoạn đường phân và cho ra sản phẩm cuối cùng là ATP. Đặc điểm lớn nhất của hô hấp hiếu khí là nó cần môi trường có O2 để thực hiện quá trình hô hấp.

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí là gì

Phương trình tổng quát: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)


Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.

*

- Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng.

- Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể.

Phương trình tổng quát: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

2. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở đâu?

*

Quá trình hô hấp hiếu khí vi sinh vật

Là quá trình xảy ra trong môi trường có O2, hô hấp hiếu khí chỉ thực hiện được khi có sự tham gia của O2 trong hô hấp. Hô hấp hiếu khí cùng với hô hấp kị khí, là một phần thuộc hô hấp ở xây xanh. Hô hấp hiếu khí được thực hiện qua nhiều con đường khác nhau:

Đường phân – chu trình Crebs.

Chu trình Pentozo photphat.

Đường phân – chu trình Glioxilic (ở thực vật).

Xem thêm: Các Vị Thần Ai Cập Yugioh - Tìm Hiểu Về Ba Vị Thần Ai Cập Trong Yugioh!

Oxy hoá trực tiếp (ở VSV)

3. Phân hủy hiếu khí

Hiếu khí là quá trình thanh lọc sinh học tự nhiên trong đó vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường giàu oxy và phân hủy các chất thải.

Trong suốt quá trình oxy hóa, các chất ô nhiễm được chia thành carbon dioxide (CO2), nước (H2O), nitrat, sunfat và sinh khối (vi sinh vật). Bằng cách cung cấp oxy với thiết bị sục khí, quá trình này có thể được tăng tốc đáng kể. Trong tất cả các phương pháp xử lý sinh học, hiếu khí là quá trình phổ biến nhất được sử dụng trên toàn thế giới.

4. Chu trình acid citric (chu trình Krebs)

Giống như việc chuyển đổi pyruvate thành acetyl CoA, chu trình acid citric diễn ra trong chất nền của ty thể. Hầu như tất cả các enzyme của chu trình acid citric đều hòa tan, ngoại trừ duy nhất enzyme succinate dehydrogenase, không hòa tan mà chỉ đi qua màng trong của ty thể.

Không giống như glycolysis, chu trình acid citric là một vòng khép kín: phần cuối của con đường tái tạo hợp chất được sử dụng trong bước đầu tiên. Tám bước của chu trình là một loạt các phản ứng oxi hóa khử, khử nước, hydrat hóa và khử carboxyl tạo ra hai phân tử carbon dioxide, một GTP / ATP và sản phẩm các dạng NADH và FADH2.

Đây được coi là một con đường hiếu khí vì NADH và FADH2 được tạo ra phải chuyển các electron của chúng sang con đường tiếp theo trong hệ thống, sẽ sử dụng oxy. Nếu việc chuyển đồng tiền năng lượng này không xảy ra, các bước oxy hóa của chu trình acid citric cũng không xảy ra. Lưu ý rằng chu trình acid citric tạo ra rất ít ATP trực tiếp và không tiêu thụ oxy trực tiếp.

Xem thêm: Trò Chơi Phù Thủy Chế Thuốc

Trong chu trình acid citric, nhóm acetyl từ acetyl CoA được gắn vào một phân tử oxaloacetate bốn carbon để tạo thành một phân tử citrate 6 carbon. Thông qua một loạt các bước, citrate bị oxy hóa, giải phóng hai phân tử carbon dioxide cho mỗi nhóm acetyl được đưa vào chu trình.

Trong quá trình này, 3 phân tử NAD+ bị khử thành NADH, một phân tử FAD bị khử thành FADH2 và 1 ATP/GTP (tùy thuộc vào loại tế bào) được tạo ra (bằng cách phosphoryl hóa ở mức cơ chất). Bởi vì sản phẩm cuối cùng của chu trình acid citric cũng là chất phản ứng đầu tiên, nên chu trình chạy liên tục với sự có mặt của các chất phản ứng đủ.