Hệ Phương Trình Tiếng Anh Là Gì

  -  

*
1Index formdạng số mũ2Evaluateước tính3Simplifyđơn giản4Expressbiểu diễn, biểu thị5Solvegiải6Positivedương7Negativeâm8Equationphương thơm trình, đẳng thức9Equalityđẳng thức10Quadratic equationphương trình bậc hai11Rootnghiệm của phương thơm trình12Linear equation (first degree equation)phương trình bậc nhất13Formulaecông thức14Algebraic expressionbiểu thức đại số15Fractionphân số16vulgar fractionphân số thường17decimal fractionphân số thập phân... Xem tiếp

Thuật ngữ Anh văn uống Vật lý

*
1Physical quantityđại lượng đồ lý2Units1-1 vị3Lengthđộ dài4Masskăn năn lượng5Timethời gian6Measuring tapethước dây, băng đo7Metre rulethước đo mét8Vernier calipersthước kẹp có du xích9Micrometer screwVkhông nhiều panme10Stopwatchđồng hồ đeo tay đếm thời gian11Ticker tape timerbăng ghi thời gian12Simple pendulumcon rung lắc đơn13Stringgai dây14Bobcon lắc15Amplitudebiên độ...


Bạn đang xem: Hệ phương trình tiếng anh là gì


Xem thêm: Guide Master Yi Mùa 11 MớI NhấT, Guide Master Yi Mã¹A 11 MớI NhấTXem thêm: Lmht: Thời Gian Bảo Trì Lol 30/5, Chúng Tôi Xin Được Thông Báo Về

Xem tiếp

Thuật ngữ Anh vnạp năng lượng Hóa học

*
1Acid (n)Axit2Acidic (a)Thuộc axit3Activation energy (n) Năng lương hoạt hóa4Addition polymerization reaction (n)Phản ứng cùng trùng hợp5Addition reaction (n)Phản ứng cộng6Alcohol (n)Rượu7Alkali (n)Kiềm8Alkaline (a)Có tính kiềm9Alkane (n)Ankan cnh2n+110Alkene (n)Anken cnh2n11Alloy (n)Hợp kim12Anhydrous (a)Khan13Anion (n)Ion âm14Anode (n)Điện rất dương15Aqueous (a)Dung dịch bao gồm dung môi là nước... Xem tiếp

Thuật ngữ Anh vnạp năng lượng Sinch học

*
1Active transportVận đưa tích cực2AlgaTảo3AlleleAlen4AnaphaseKì sau5AntibodyKháng thể6AntigenKháng nguyên7OrganelleBào quan8ArteryĐộng mạch9Artificial selectionChọn lọc nhân tạo10Asexual reproductionSinc sản vô tính11AtriumTâm nhĩ12Baông xã crossLai phân tích13BacteriumVi khuẩn14BiodiversityĐa dạng sinc học15BrainNão... Xem tiếp


*
VIỆT NAM HỢP ĐIỂM Tổ hòa hợp giáo dục và đào tạo & Truyền thông - Education & Media Group

Thành viên:
*

*
*
*