Fox Là Gì

  -  
a wild mammal belonging khổng lồ the dog family that has a pointed face và ears, a wide tail covered in fur, và often reddish-brown fur


Bạn đang xem: Fox là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ kanamara.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


a wild mammal belonging to lớn the dog family which has a pointed face và ears, a wide furry tail, and often red-brown fur, or the fur of this animal:
*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards lớn go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Plants Vs Zombies - Download Plants Vs

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kanamara.vn English kanamara.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Loa Jbl 4425 Ghép Với Amply Gì Hay?Top 3 Amply Hay Nhất Loa Jbl 4425 Ghép Với Amply Mcintosh Mac1900

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message