For once là gì

  -  

Once là 1 từ trong giờ đồng hồ Anh thường được sử dụng khá phổ biến.Bạn vẫn xem: For once là gì

bài viết này sẽ thuộc quý vị phân tích về kết cấu once và phương pháp dùng các biến thể bao gồm liên quan. Cửa hàng chúng tôi đã tìm hiểu thêm từ điển Cambridge để sở hữu những lý giải rất tốt gửi mang đến đọc giả

Once là gì gì? cấu trúc once và các dùng once 

Once adverb (PAST):

In the past, but not now (có nghĩa là một trong những lần trạng từ (Quá khứ): trong quá khứ, nhưng chưa phải bây giờ

This house once belonged to my grandfather. (Ngôi công ty này từng thuộc về ông tôi)

Computers are much cheaper nowadays than they once were. (Máy tính ngày này rẻ hơn những so cùng với trước đây.)

Once-thriving villages stand deserted and in ruins. (Những ngôi làng thịnh vượng một thời bị bỏ hoang và hoang tàn)

Thành ngữ gồm liên quan: once upon a time (Ngày xữa ngày xưa)

Đang xem: For once là gì

Once conjunction

(Once khi được dùng như là từ kết hợp) sẽ có nghĩa tương tự như như as soon as, or from the moment when (ngay khi)

Once I’ve found somewhere to live I’ll send you my address. (Ngay lúc tôi tra cứu thấy một ở đâu đó nhằm sống, tôi đang gửi mang đến bạn địa chỉ cửa hàng của tôi.)

(Hãy lưu giữ rằng các bạn sẽ không thể hủy phù hợp đồng sau khoản thời gian đã ký)

Các biến thể liên quan của Once và phương pháp dùng

 At once

At the same time: (ngay cùng lúc)

They all started talking at once.


Bạn đang xem: For once là gì


Xem thêm: Tải Game Robo Trái Cây Android Phiên Bản Mới Full, Game Robo Trái Cây


Xem thêm: I Wanna Be The Boshy 2020 Best Download Link, I Wanna Be The Boshy Download


(Tất cả họ bắt đầu nói chuyện cùng một lúc)

For once: 

Used when something happens that does not usually happen (được thực hiện khi điều gì đó không thường xuyên xảy ra)

For once, the bus came on time. (Lần đầu tiên, xe cộ buýt cho đúng giờ.)

Just this once (chỉ lần này):

Used to say that you will only bởi vì or request something on this particular occasion (được sử dụng để nói rằng bạn sẽ chỉ làm cho hoặc yêu cầu một cái nào đấy trong dịp đặc trưng này)

All right, I’ll lend you the money – just this once.(Được rồi, tôi sẽ cho chính mình mượn tiền – chỉ lần này thôi.)

Once again 

(Lần nữa tương tự như như once more) again, as has happened before: một lần nữa, như đã xẩy ra trước đây

Once again, racist attacks are increasing across Europe. (Một lần nữa, những cuộc tiến công phân biệt chủng tộc đang tăng thêm trên mọi châu Âu.)

Once more

One more time:(thêm lần nữa)

I’d lượt thích to visit the campus once more before we leave. (Tôi muốn đến thăm trường một lần nữa trước khi shop chúng tôi rời đi.)

Once or twice: a few times (một đôi lần)

I’ve seen him once or twice in town. (Tôi đã nhìn thấy anh ta một hoặc hai lần vào thị trấn.)

Once & for all:

completely and in a way that will finally solve a problem: (hoàn toàn với theo cách ở đầu cuối sẽ giải quyết và xử lý vấn đề)

 Our intention is to destroy their offensive capability once & for all. (Mục đích của shop chúng tôi là hủy hoại khả năng tiến công của bọn họ một lần và mãi mãi)

Once in a lifetime

only likely to happen once in a person’s life (chỉ có tác dụng xảy ra một lần trong đời)

An opportunity as good as this arises once in a lifetime. (Một cơ hội tốt như điều này xuất hiện một lần trong đời)

The once

on a single occasion (trong một cơ hội duy nhất)

I’ve only played rugby the once, & I never want to play it again (Tôi chỉ chơi bóng thai dục một lần cùng tôi không lúc nào muốn nghịch lại)