FECO3 MÀU GÌ

  -  

- Gây độc khi liều gây tử vong có thể xảy ra là từ 0,5 đến 5 g/kg (từ 35 đến 350 g đối với người 70 kg).

Bạn đang xem: Feco3 màu gì

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu chi tiết về FeCO3 nhé.

SẮT (II) CACBONAT

- Công thức phân tử: FeCO3.

- Phân tử khối: 116 g/mol.

I. Tính chất vật lí:

- Là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.

Xem thêm: Top 6 Quán Ăn Gì Ở Phan Xích Long ? Ăn Gì Trên Đường Phan Xích Long

- Gây độc khi liều gây tử vong có thể xảy ra là từ 0,5 đến 5 g/kg (từ 35 đến 350 g đối với người 70 kg).

Nhận biết: Sử dụng dung dịch HCl, thấy FeCO3 tan dần, thoát ra khí không màu.

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

II. Tính chất hóa học:

- Có 2 tính chất hóa học cơ bản: + Tính chất hóa học của muối

+ Tính khử

1. Tính chất hóa học của muối:

Tác dụng với dung dịch axit:

- Đối với axit không có tính oxi hóa như: HCl; H2SO4 loãng… → muối Fe2+ và khí CO2

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

FeCO3 + H2SO4 loãng → FeSO4 + CO2 + H2O

- Đối với axit có tính oxi hóa như: HNO3; H2SO4 đặc …. → cho sản phẩm là hỗn hợp khí SO2; CO2 hoặc NO2; CO2 hoặc NO; CO2 và tạo muối Fe3+…

2FeCO3 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

 3FeCO3 + 10HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

FeCO3 + 4HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Bị nhiệt phân hủy:

- Trong chân không: 

*

- Trong không khí:

*

2. Tính khử:

*

III. Trạng thái tự nhiên:

- Xuất hiện ở tự nhiên như khoáng xiđerit.

Xem thêm: Tải Game Chú Mèo Thông Minh, Game Các Chú Mèo 24H Chơi Vui

IV. Điều chế:

(1) Sắt (II) cacbonat có thể được điều chế bằng phản ứng giữa hai muối:

FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl

(2) Sắt (II) cacbonat có thể được điều chế từ các dung dịch của muối sắt (II); VD như: sắt(II) peclorat, với natri hidrocacbonat, giải phóng cacbon đioxit

Fe(ClO4)2 + 2NaHCO3 → FeCO3 + 2NaClO4 + CO2 + H2O

(3) Sắt (II) cacbonat cũng tạo thành trực tiếp trên các bề mặt thép hoặc sắt tiếp xúc với các dung dịch của cacbon đioxit,

Fe + CO2 + H2O → FeCO3 + H2

V. Ứng dụng:

- Sắt cacbonat đã được sử dụng làm chất bổ sung sắt để điều trị chứng thiếu máu.