Duty free là gì

  -  
a store, for example, in an airport, that sells goods without charging the tax that would normally be added lớn their price:


Bạn đang xem: Duty free là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ kanamara.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


*

to lớn laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous

Về việc này
*

*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Dây Cung Là Gì ? Lý Thuyết Đường Kính Và Dây Của Đường Tròn Toán 9

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kanamara.vn English kanamara.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Chơi Drum Pads 24 - Hướng Dẫn Chơi Drum Pads 24 Cơ Bản

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語