Đạt yêu cầu tiếng anh là gì

  -  
Finding the 12.7×108mm insufficient, they began development of what became the 14.5×114milimet armour-piercing round.

Bạn đang xem: đạt yêu cầu tiếng anh là gì


Trong những người cha hờ đã đi đến cùng đi thời hạn qua, đồ này, bộ máy này là kẻ độc nhất vô nhị đạt yêu cầu.
Of all the would-be fathers who came và went, this thing, this machine, was the only one who measured up.
Thí nghiệm được liên tiếp cho đến cuối trong những năm 1980, Lúc kết quả của các lịch trình gây kiểu như biết đến ko đạt yêu thương cầu.
The experiment was continued until the late 1980s, when the results of the breeding programmes were deemed unsatisfactory.
Không rõ rằng nhị phần ba số phiếu cần thiết bên trên thực tế tất cả ý nghĩa sâu sắc ko cùng hiệu quả bao gồm đạt yêu thương cầu này sẽ không.
It was unclear what the two-thirds majority requirement actually meant & whether it was satisfied.
Quá trình in test là các quá trình chuẩn bị được thợ in triển khai để có được bạn dạng in đạt yêu thương cầu quality tuyệt vời.
A make-ready is the preparatory work carried out by the pressmen khổng lồ get the printing press up to the required quality of impression.
Họ thuộc thu âm lại "Leopard-Skin Pill-Box Hat" cùng "One of Us Must Know", tuy nhiên Dylan cảm giác những bản thu ko đạt yêu thương cầu.
Dylan and his band recorded "Leopard-Skin Pill-Box Hat" & "One of Us Must Know (Sooner or Later)" again, but Dylan was not satisfied with the recorded performance of either tuy vậy.
Có về tối nhiều 2 nhóm làm việc Premier Division rất có thể lên nghịch ở Cornwall Combination nếu chúng ta về đích ở top 3 cùng đạt yêu thương cầu về sân bãi.

Xem thêm: Đâu Là Kim Loại Nặng Nhất Là Gì, Kim Loại Nào Nặng Nhất


Up khổng lồ two teams from the Premier Division can be promoted to lớn the Cornwall Combination providing they finish in the top three & satisfy ground grading requirements.
Quý Khách nên có tác dụng một nhiệm vụ cùng với bốn biện pháp một công dân toàn cầu, và chỉ Khi hoàn thành thì chúng ta bắt đầu đủ điểm để đạt yêu thương cầu.
You had khổng lồ take action on behalf of a global cause, & only once you"d done that could you earn enough points khổng lồ qualify.
Nếu điểm mức độ vừa phải ko đạt yêu cầu, chúng ta yêu cầu thi lại toàn bộ Basisprüfung cơ mà thông thường tức là chúng ta đề xuất học tập lại tổng thể năm đầu tiên.
If the weighted average score is not sufficient, a student is required to retake the entire Basisprüfung which usually means having to re-sit the whole first year.
Vào ngày 28 mon 10 năm 2008, Không quân Hoàng gia Vương Quốc của nụ cười sẽ đặt download 6 dòng Mi-17 để đạt yêu thương cầu về con số máy cất cánh trực thăng tầm trung bình bình.
On 28 October 2008 the Royal Thai Army announced a khuyến mãi to lớn buy six Mi-17s lớn meet its requirement for a medium-lift helicopter.
Về trong tương lai, tôi được hiểu, trường đoản cú những người dân tmê mẩn gia phần này, rằng chúng ta thu khoảng tầm 50 hoặc 60 lần cho đến khi cảm giác đạt yêu cầu -- bọn họ bắt đầu đăng mua.
I was told later, & also by lots of singers who were involved in this, that they sometimes recorded 50 or 60 different takes until they got just the right take -- they uploaded it.
Trong rất nhiều ngôi trường đúng theo này, quá trình hậu thêm vào nlỗi gia công nhẹ, hoàn thiện bề mặt, hoặc cách xử lý nhiệt độ có thể được vận dụng để đạt yêu thương cầu cuối.

Xem thêm: Hình Đa Diện Là Gì ? Khái Niệm Và Tính Chất Khối Đa Diện Là Gì


In these cases post production process like light machining, surface finishing, or heat treatment may be applied khổng lồ achieve over compliance.It is used as finishing operations.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M