CONFUSED NGHĨA LÀ GÌ

  -  
lộn xộn·bàng hoàng·láo độn·mơ hồ·ngượng·rối loạn·rối rắm·lúng túng
We may well imagine that a journey of this kind could have aroused worry & uncertainty, but Epaphroditus (not khổng lồ be confused with Epaphras of Colossae) was willing khổng lồ carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confused nghĩa là gì


Chúng ta chắc rằng tưởng tượng được cuộc hành trình như vậy rất có thể làm bạn ta lo lắng với rụt rè, tuy nhiên Ép-ba-phô-đích (tránh việc lầm cùng với Ê-pháp-ra nghỉ ngơi thành Cô-lô-se) sẵn sàng chuẩn bị thi hành sứ mạng khó khăn đó.
It just strikes me that this business of vampirism... has a very svào element of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier lớn understanding, và hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày ni, khoảng tầm 3.000 ngữ điệu bao gồm tác động ảnh hưởng y hệt như bức tường chắn ngnạp năng lượng cản sự cảm thông, với hằng trăm tôn giáo mang khiến loài tín đồ bối rối.
The strangest & most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, và was with them in Berlin during the war as second-in-comm& lớn Bose.
Lời tuyên tía kỳ cục cùng khó khăn hiểu độc nhất đến từ A. C. N. Nambiar, bạn đang cùng cặp vk ck sinh sống Badgastein một thời gian nđính thêm vào thời điểm năm 1937, và thuộc bọn họ làm việc Berlin vào cuộc chiến tranh với bốn phương pháp là lãnh đạo đồ vật nhị mang đến Bose.
Confusion on which of these two names to lớn use for the rice blast pathogen remains, as both are now used by different authors.
Sự nhầm lẫn về nhị cái tên này nhằm sử dụng mang lại tác nhân khiến bệnh dịch đạo ôn vẫn tồn tại, lúc cả hai đang được thực hiện bởi vì những tác giả khác nhau.
Confused, I hotline my father, who calmly intones, "There"s been a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi Hotline đến bố tôi, bạn vẫn duy trì yên tâm, "Vừa gồm một cuộc xả súng ngay sát công ty Deah trên Chapel Hill.
On the contrary, they have sầu divided mankind & painted a confusing picture of who God is & how to worship hlặng.
Ngược lại, bọn họ làm ra chia rẽ, khiến người ta thêm hoang mang về Đức Chúa Ttránh và phương pháp thờ phượng Ngài.
Identity confusion can also occur when we ask children what they want to be when they grow up, as if what a person does for a living is who he or she is.
Sự hoang mang về nguồn gốc cũng hoàn toàn có thể xảy ra Khi họ hỏi một đứa con là nó hy vọng làm cái gi khi nó Khủng lên, thể nhỏng quá trình làm của một người đó là bản chất của người ấy.
As khổng lồ the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke và ran without having fought and that their flight through the Russian ranks led to lớn mass confusion và resulted in their slaughter by the Mongols.
Về bạn dạng thân trận chiến, những biên niên sử ghi rằng Polovtsy (tín đồ Cuman) tan vỡ với chạy khi chưa giao chiến và rằng câu hỏi chúng ta tháo chạy chiếu thẳng qua những đội ngũ quân Nga khiến chỗ đông người rối loạn và kết quả là bị quân Mông Cổ tàn gần cạnh.
That venture in opposition khổng lồ God’s command to lớn “fill the earth” ended when Jehovah confused the language of the rebels.

Xem thêm: Cộng Đồng Cửu Âm Private !!!, Cửu Âm Chân Kinh Private Server


Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Ttránh là “làm cho đầy-dẫy đất”, và đã biết thành bỏ dở lúc Đức Giê-hô-va làm cho lộn xộn ngữ điệu của các kẻ bội nghịch nghịch.
All fees must be clearly agreed và noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả những khoản tầm giá đề nghị được thỏa thuận ví dụ cùng ghi chú vào thỏa thuận hợp tác cửa hàng đại lý trước khi chỉ dẫn Thị phần nhằm không tồn tại sự nhầm lẫn về mức giá bổ sung.
When the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being engaged by both New Zealand và Tiger.
lúc những con tàu Anh bắt đầu bắn trả, sự lẫn lộn phương châm thân các tàu chiến-tuần dương Anh sẽ khiến Moltke bị đối đầu bởi vì cả New Zeal& lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some găng tay or confusion và leads lớn a lot of the identity struggles that Indigenous people feel in going about their activities in the world.
Leroy Littlebear bảo rằng do chúng ta bị ảnh hưởng tác động vô số tầm nhìn quả đât của Pmùi hương Tây buộc phải phần nhiều quan liêu đặc điểm này bị va va trong mỗi cá nhân với đều thổ dân bạn dạng địa, khiến chúng ta nhìn trái đất bởi 2 biện pháp.
Later, lớn avoid confusion with British or French roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, nhằm tách lẫn lộn cùng với gần như phù hiệu của Anh và Pháp, sản phẩm công nghệ bay Hà Lan sẽ sơn một huy hiệu hình tam giác viền black.
Evans said: “Division between parents is unfair và confusing and weakens the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was lớn use the contradictory philosophies of skepticism và stoicism, personalized by Montaigne on one hvà, & Epictetus on the other, in order to lớn bring the unbeliever to such despair and confusion that he would embrace God.
trong số những chiến lược bao gồm của cuốn nắn Apologie là áp dụng hai triết lý sinh sống đối nghịch nhau, hoài nghi với tương khắc kỷ, diễn tả qua tính cách của Montaigne cùng Epictetus nhằm mục đích đẩy bạn không có ý thức vào tình trạng tuyệt vọng và hoang có để rồi cuối cùng chấp nhận mang đến với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very different compound, and is a powerful reducing agent with many uses in chemistry và biochemistry.
Không cần nhầm lẫn với natri đithionit, Na2S2O4, một hóa học hoàn toàn khác hoàn toàn, với là 1 trong hóa học khử công hiệu với rất nhiều áp dụng vào hóa học và hóa sinch.
16 In a similar patient & kind way, we can encourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employment, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 Với sự kiên trì và khoan thai, bọn họ cũng hoàn toàn có thể hỗ trợ những người dân sẽ lo ngại về sức khỏe, thoái chí Lúc mất Việc hoặc khó hiểu một sự dạy bảo vào Kinh Thánh.
This has resulted in a great giảm giá of confusion about the nature and needs of all the species involved, with the reputation and requirements of one frequently being wrongly attributed khổng lồ the others.

Xem thêm: Có Nên Cập Nhật Windows 10 Anniversary Không? Windows 10 Anniversary Update Có Gì Đặc Biệt


Như vậy đã tạo ra nhiều lộn xộn về thực chất và yêu cầu của toàn bộ những loài tất cả tương quan, với nổi tiếng cùng các trải nghiệm của một loại thường bị gán sai lạc mang lại loài khác.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M