CÓ KHẢ NĂNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Những kỹ năng cơ phiên bản trong giờ Anh sẽ có được trong bài giảng này. Các bạn nên vắt thật Chắn chắn 84 kết cấu sau nhằm trọn vẹn thống trị vào tiếng Anh.

quý khách hàng đang xem: Có kĩ năng giờ anh là gì
Bạn đang xem: Có khả năng tiếng anh là gì

*

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to lớn do something: (vượt....làm cho ai làm cái gi...)e.g. This structure is too easy for you to lớn rethành viên.e.g. He ran too fast for me to follow.2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... mang đến nỗi nhưng...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... mang lại nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + khổng lồ vày something : (Đủ... cho ai đó làm những gì...)e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for me lớn teach them English.5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ vào ai hoặc mướn ai làm cái gi...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d lượt thích khổng lồ have sầu my shoes repaired.6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to lớn vày something : (đã đến khi ai kia buộc phải làm gì...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me to ask all of you for this question.7. It + takes/took+ someone + amount of time + to vị something: (làm gì... mất từng nào thời hạn...hoc tieng anh) e.g. It takes me 5 minutes to lớn get khổng lồ school.e.g. It took hyên ổn 10 minutes to lớn vì chưng this exercise yesterday.8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn uống cản ai/ đồ vật gi... làm những gì..)e.g. He prevented us from parking our oto here.9. S + find+ it+ adj to lớn vị something: (thấy ... để gia công gì...)e.g. I find it very difficult to learn about English.e.g. They found it easy lớn overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + to lớn + N/ V-ing. (Thích loại gì/ làm gì rộng loại gì/ làm cho gì)e.g. I prefer dog khổng lồ cát.e.g. I prefer reading books lớn watching TV.11. Would rather ("d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích hợp làm những gì rộng làm cho gì) e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì vào thừa khđọng với bây giờ không làm cho nữa)e.g. I used khổng lồ go fishing with my friover when I was young.e.g. She used lớn smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = khổng lồ be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.15. To be angry at + N/V-ing: giận dữ vềe.g. Her mother was very angry at her bad marks.


Xem thêm: Top Game 2 Người Chơi Hay Nhất Thế Giới, Game 2 Người Chơi

*Xem thêm: " Muối Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Sang Tiếng Anh Muối Hột Là Gì

16. lớn be good at/ bad at + N/ V-ing: xuất sắc về.../ kém nhẹm về...e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English.17. by chance = by accident (adv): tình cờe.g. I met her in Paris by chance last week.18. khổng lồ be/get tired of + N/V-ing: căng thẳng mệt mỏi về...e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không Chịu nỗi/ko nhịn được gia công gì...e.g. She can"t st& laughing at her little dog.trăng tròn. to lớn be keen on/ to lớn be fond of + N/V-ing : ưng ý có tác dụng nào đấy...e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.21. lớn be interested in + N/V-ing: quyên tâm cho...e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.22. khổng lồ waste + time/ money + V-ing: tốn chi phí hoặc thời hạn có tác dụng gìe.g. He always wastes time playing computer games each day.e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.23. To spkết thúc + amount of time/ money + V-ing: dành riêng bao nhiêu thời gian làm những gì..e.g. I spkết thúc 2 hours reading books a day.e.g. Mr Jlặng spent a lot of money traveling around the world last year.24. To spover + amount of time/ money + on + something: dành riêng thời hạn vào bài toán gì...e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.e.g. She spent all of her money on clothes.25. to give sầu up + V-ing/ N: trường đoản cú vứt làm cho gì/ đồ vật gi...e.g. You should give sầu up smoking as soon as possible.26. would like/ want/wish + to vị something: say mê làm cái gi...e.g. I would like to go to the cinema with you tonight.27. have sầu + (something) to lớn + Verb: gồm cái nào đó để làme.g. I have many things khổng lồ vì chưng this week.28. It + be + something/ someone + that/ who: bao gồm...mà lại...e.g. It is Tom who got the best marks in my class.e.g. It is the villa that he had to lớn spover a lot of money last year.29. Had better + V(infinitive): nên làm gì....e.g. You had better go lớn see the doctor.30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-inge.g. I always practise speaking English everyday.31. It is + tính từ bỏ + ( for smb ) + to lớn vày smtVD: It is difficult for old people to lớn learn English.( Người tất cả tuổi học tập tiếng Anhthì khó khăn )32. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / có tác dụng vật gì )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tôi mê say đọc sách về lịch sử vẻ vang )33. To be bored with ( Chán làm cái gì )VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi ngán ngày nào thì cũng làm cho phần đông các bước lặp đi lặp lại )34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần thứ nhất ai có tác dụng đồ vật gi )VD: It’s the first time we have visited this place.( Đây là lần trước tiên Cửa Hàng chúng tôi cho tới thăm nơi này )35. enough + danh tự ( đầy đủ vật gì ) + ( khổng lồ bởi vì smt )VD: I don’t have sầu enough time to study.( Tôi không có đầy đủ thời hạn để học )36. Tính từ + enough (đầy đủ làm thế nào ) + ( lớn vì smt )VD: I’m not rich enough khổng lồ buy a car.( Tôi không đủ nhiều để mua ô tô )37. too + tính trường đoản cú + khổng lồ bởi vì smt ( Quá làm sao để gia công đồ vật gi )VD: I’m to young to lớn get married.( Tôi còn thừa ttốt nhằm kết duyên )38. To want smb khổng lồ vì chưng smt = To want to lớn have smt + PII( Muốn nắn ai làm gì ) ( Muốn nắn gồm đồ vật gi được làm )VD: She wants someone to make her a dress.( Cô ấy ao ước ai đó may mang lại cô ấy một cái váy đầm )= She wants to have a dress made.( Cô ấy ước ao tất cả một cái đầm được may )39. It’s time smb did smt ( Đã mang đến dịp ai cần làm cái gi )VD: It’s time we went trang chủ.( Đã mang lại thời gian tôi nên về bên )40. It’s not necessary for smb lớn bởi smt = Smb don’t need lớn bởi smt( Ai không quan trọng yêu cầu làm những gì ) doesn’t have sầu khổng lồ do smtVD: It is not necessary for you to lớn vày this exercise.( Quý Khách không nhất thiết phải làm bài bác tập này )41. To look forward to V_ing ( Mong ngóng, muốn ngóng làm những gì )VD: We are looking forward lớn going on holiday.( Chúng tôi đã mong muốn được đi ngủ )42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp đến ai vật gì )VD: Can you provide us with some books in history?( quý khách hoàn toàn có thể cung ứng mang đến Cửa Hàng chúng tôi một trong những sách về lịch sử hào hùng không?)43. To prsự kiện smb from V_ing (Cản trsinh sống ai làm những gì )To stopVD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa đang ngăn uống cản chúng tôi đi dạo )44. To fail to lớn vày smt (Không có tác dụng được đồ vật gi / Thất bại trong vấn đề làm loại gì)VD: We failed to vì this exercise.(Chúng tôi quan trọng có tác dụng bài tập này )45. To succeed in V_ing (Thành công trong câu hỏi có tác dụng loại gì)VD: We succeeded in passing the exam.(Chúng tôi vẫn thi đỗ )46. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy đã mượn cuốn sách này sinh hoạt thư viện )47. To lend smb smt (Cho ai mượn chiếc gì)VD: Can you lend me some money?( Quý Khách hoàn toàn có thể cho tôi vay mượn không nhiều tiền không? )48. To make smb bởi vì smt (Bắt ai có tác dụng gì)VD: The teacher made us bởi a lot of homework.( Giáo viên bắt chúng tôi làm không ít bài xích tập ở trong nhà )49. công nhân + be + so + tính từ + that + S + động từ bỏ.( Đến nút nhưng mà )công nhân + rượu cồn tự + so + trạng từ là 1. The exercise is so difficult that noone can bởi vì it.( bài tập khó khăn đến mức không một ai có tác dụng được )2. He spoke so quickly that I couldn’t understand hyên.( Anh ta nói nkhô hanh đến cả nhưng tôi cấp thiết hiểu được anh ta )50. công nhân + be + such + ( tính tự ) + danh từ + that + công nhân + đụng từ bỏ.VD: It is such a difficult exercise that noone can do it.( Đó là một bài xích tập quá nặng nề mang đến nỗi không có ai hoàn toàn có thể làm được )51. It is ( very ) kind of smb to vày smt ( Ai thiệt tốt bụng / tử tế Lúc có tác dụng gì) VD: It is very kind of you khổng lồ help me.( Quý Khách thiệt xuất sắc do đã hỗ trợ tôi )52. To find it + tính tự + to lớn do smtVD: We find it difficult lớn learn English. ( Chúng tôi thấyhọc tập tiếng Anhcạnh tranh )53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + CN + cồn từVD: 1. I have lớn make sure of that information.( Tôi đề xuất bảo đảm an toàn chắc chắn về báo cáo kia )2. You have sầu to lớn make sure that you’ll pass the exam.( Quý Khách cần đảm bảo là các bạn sẽ thi đỗ )54. It takes ( smb ) + thời gian + khổng lồ vị smt ( Mất ( của người nào ) từng nào thời gian để làm gì)VD: It took me an hour khổng lồ bởi this exercise.( Tôi mất một tiếng để gia công bài bác này )55. To spover + time / money + on smt ( Dành thời gian / may mắn tài lộc vào loại gìdoing smt làm gì )VD: We spover a lot of time on TV.watching TV.( Chúng tôi để nhiều thời hạn coi TV )56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về vật gì )VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.( TÔI do dự trường đoản cú này )57. To advise smb to vì smt ( Khuyên ai có tác dụng gìnot to vày smt ko làm những gì )VD: Our teacher advises us lớn study hard.( Cô giáo khuyên ổn Shop chúng tôi học tập cần mẫn )58. To plan lớn do smt ( Dự định / bài bản làm những gì )intendVD: We planed to lớn go for a picnic.intended( Chúng tôi ý định đi dã nước ngoài )59. To invite smb khổng lồ vì chưng smt ( Mời ai làm gì )VD: They invited me khổng lồ go to the cinema.( Họ mời tôi đi xem phyên )60. To offer smb smt ( Mời / kiến nghị ai đồ vật gi )VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi thao tác cho quý doanh nghiệp anh ta )63. To be able to lớn bởi vì smt = To be capable of + V_ing ( Có tài năng làm những gì )VD: I’m able lớn speak English = I am capable of speaking English.( Tôi nói theo cách khác tiếng Anh )64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm cho ) vật gì )VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi chơi tennis giỏi)65. To prefer smt lớn smt ( Thích vật gì rộng cái gì )doing smt to doing smt làm những gì rộng làm gìVD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tôi ham mê tiêu tiền rộng tìm chi phí )66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì vẫn làm những gì )VD: I want lớn apologize for being rude to you. ( Tôi ước ao xin lỗi vị đang bất lịch sự cùng với chúng ta )67. Had ( ‘d ) better vị smt ( Nên làm những gì )not vày smt ( Không phải làm những gì )VD: 1. You’d better learn hard.( Quý khách hàng cần học tập cần mẫn )2. You’d better not go out.( Quý Khách tránh việc đi ra bên ngoài )68. Would ( ‘d ) rather vày smt Thà làm cho gìnot vì chưng smt chớ có tác dụng gìVD: I’d rather stay at home page.I’d rather not say at home page.69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm gì )VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today.( Tôi muốn các bạn / anh ấy / cô ấy ở trong nhà buổi tối ni )70. To suggest smb ( should ) vì chưng smt ( Gợi ý ai làm gì )VD: I suggested she ( should ) buy this house.