Chance là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
chance
*
chancedanh từ sự may rủi, sự vô tình by chance tình cờ, tự nhiên it was (pure) chance that we met in Paris chúng tôi chạm chán nhau làm việc Pari là điều trọn vẹn ngẫu nhiên khổng lồ trust to lớn chance/luck/fortune tin vào sự may rủi ro to leave nothing to lớn chance thải trừ mọi may rủi ro (trù tính cẩn trọng để giảm bớt rủi ro) sự có thể, sự gồm khả năng, khả năng có thể is there any chance of getting tickets for tonight"s performance? liệu có (khả năng) đem được vé cho buổi biểu diễn tối ni không? the chances are against such an attempt có khả năng là sự cố gắng ấy sẽ không thành công he has a chance of winning the prize anh ta hoàn toàn có thể đoạt giải what chance of success vì chưng you have? anh có công dụng thành công nhiều hay ít? she has a good chance/no chance/not much chance/only a slim chance of winning cô ta có tương đối nhiều khả năng/không có chức năng nào/không có không ít khả năng lắm/chỉ gồm một khả năng mong manh để chiến hạ cơ hội, cơ may this is your big chance! đấy là cơ may mập của anh! the chance of a lifetime cơ hội nghìn năm bao gồm một to stand a chance of something/of doing something bao gồm cơ may làm cho được điều gì to chiến bại a chance bỏ dở cơ hội on the chance may ra rất có thể I"ll điện thoại tư vấn at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi sẽ lại đơn vị hắn may ra tất cả thể chạm chán hắn trước khi hắn đi the main chance thời cơ làm giàu, thời cơ để phất the capitalist always has an eye to the main chance công ty tư phiên bản luôn luôn tìm thời cơ để phất tính trường đoản cú tình cờ, thiên nhiên a chance meeting/encounter/happening một cuộc gặp gỡ gỡ/chạm trán/biến cố tự nhiên there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers nhì đứa trẻ tình cờ giống nhau tuy vậy chúng không phải là anh em động tự tình cờ, ngẫu nhiên, may nhưng mà it chanced that my friend was at home when I came; my friend chanced khổng lồ be at trang chủ when I came may mà các bạn tôi lại có nhà thời điểm tôi cho (thông tục) liều, tấn công liều Take an umbrella - No, I"ll chance it Hãy với ô theo - Không, tôi cũng liều (chấp nhấn bị ướt) we"ll have to lớn chance meeting an enemy patrol bọn họ đành gật đầu nguy cơ bao gồm thể chạm chán toán tuần tiễu của địch let"s chance it! bọn họ cứ liều coi sao! to chance on somebody/something tình cờ tìm thấy, tình cờ gặp to chance one"s arm (thông tục) đánh liều cho dù là hoàn toàn có thể thất bại a sporting chance xem sporting lớn give somebody/something half a chance cho ai/cái gì một thời cơ an even chance coi even the chances are (that...) rất có thể là... A fighting chance xem fight chance would be a fine thing tôi ý muốn làm điều này nhưng chẳng lúc nào có cơ hội no chance không có chức năng điều đó xẩy ra not lớn have a chance/hope in hell coi hell on the (off) chance (of doing sth/that...) hi vọng cái gì sẽ xẩy ra to chance one"s luck cầu may to take a chance on something cố gắng làm điều gì (dù hoàn toàn có thể thất bại) lớn take one"s chance tận dụng thời cơ to take chances ứng xử liều lĩnh as chance would have it một cách tình cờ a mèo in hell"s chance of doing sth nằm mê cũng chẳng thấy cơ hội làm điều gì to give sb half a chance mang đến ai một cơ may even chances/odds/money rất có thể thắng cơ mà cũng rất có thể thua trường vừa lòng ngẫu nhiên, tài năng có thể; cơ hội by c. Tự nhiên c. Of acceptance xác suất thu nhận
*
/tʃɑ:ns/ danh tự sự may rủi, sự vô tình by chance tình cờ, thiên nhiên sự tất cả thể, sự tất cả khả năng, khả năng có thể the chances are against such an attempt có tác dụng là sự cố gắng ấy sẽ không thành công he has a chance of winning the prize anh ta có thể đoạt giải cơ hội the chance of a lifetime cơ hội nghìn năm bao gồm một to lớn stand a good chance được cơ hội thuận luôn tiện to thua kém a chance bỏ dở cơ hội số phận khổng lồ take one"s chance phó mặc số phận, đành liều xem sao !on the chance may ra hoàn toàn có thể I"ll gọi at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi đã lại công ty hắn may ra tất cả thể chạm mặt hắn trước khi hắn đi !the main chance cơ hội làm giàu, thời cơ để phất the capitalist always has an eye khổng lồ the main chance bên tư bạn dạng luôn luôn luôn tìm cơ hội để phất tính tự tình cờ, thốt nhiên there is a chance likeness between the two boys, but cố gắng are not brothers nhì đứa trẻ vô tình giống nhau tuy nhiên chúng chưa phải là đồng đội động từ tình cờ, ngẫu nhiên, may nhưng mà khổng lồ chance khổng lồ meet someone tình cờ gặp gỡ lại ai it chanced that my friend was at trang chủ when I came may mà bạn tôi lại có nhà thời gian tôi cho (thông tục) liều, tiến công liều let us chance it họ cứ liều !to chance upon vô tình mà tra cứu thấy, vô tình mà gặp gỡ !to chance one"s arm (thông tục) liều làm cho mà thành công xuất sắc !to chance one"s luck ước may mắn
*