Cao Trung Là Gì

  -  

LTS: Liên tiếp nhiều năm qua giáo dục VN thường xuyên “cải cách” mà vẫn chưa thực sự chứng tỏ tính ổn định, thiếu thuyết phục về mặt ưu điểm. Trong lúc khoảng cách giàu nghèo càng giãn rộng hơn do vòng xoáy kinh tế thị trường, chi phí dành cho giáo dục ở tất cả các cấp ngày càng cao đang làm tăng nguy cơ thất học cho trẻ, nhất là khu vực nông thôn. Trước những nỗi niềm chính đáng ấy, Tuần san kanamara.vn Thứ Bảy tiếp tục gửi đến bạn đọc những thông tin tham khảo chọn lọc về giáo dục một vài nước và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Trung Quốc: Trẻ nông thôn được miễn học phí tiểu học


*
Học sinh sơ trung ở Trung Quốc.

Bạn đang xem: Cao trung là gì


Trẻ 3 tuổi bắt đầu đi vườn trẻ (ấu nhi viên ), gồm 3 lớp: lớp nhỏ (tiểu ban, trẻ 3-4 tuổi), lớp vừa (trung ban, trẻ 4-5 tuổi), và lớp lớn (đại ban, trẻ 5-6 tuổi).Từ vườn trẻ đến tiểu học có một lớp trung gian cho trẻ chưa đủ 6 tuổi, gọi là lớp dự bị (học tiền ban ).Trẻ 6 tuổi bắt đầu vào tiểu học, gồm 6 lớp từ thấp đến cao: nhất niên cấp, nhị niên cấp , tam niên cấp , tứ niên cấp , ngũ niên cấp, lục niên cấp .

Kế đến là bậc sơ trung , gồm 3 lớp từ thấp tới cao: sơ nhất , sơ nhị , sơ tam . Tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) ở VN. Khi ấy, có thể học tiếp bậc cao trung , gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất , cao nhị , cao tam . Tốt nghiệp cao trung, có thể thi vào đại học.

Học phí cao trung rất đắt, phần lớn con của gia đình thu nhập thấp phải rẽ sang học nghề 3 năm ở trường trung đẳng chuyên nghiệp (trung đẳng chuyên nghiệp học hiệu , gọi tắt trung chuyên ) hay trường trung học dạy nghề (chức nghiệp trung học , gọi tắt chức trung ). Tốt nghiệp trung chuyên (hoặc chức trung) có thể đi làm hoặc thi vào trường cao đẳng dạy nghề (cao đẳng chức nghiệp học hiệu ).

Xem thêm: Ngày 27 Tháng 7 Là Ngày Gì ? Lịch Sử Và Ý Nghĩa Của Ngày Thương Binh Liệt Sỹ

Trường dạy nghề đa dạng. Cấp huyện có trường dạy nông nghiệp, chăn nuôi, thú y. Ở thành thị có trường dạy computer, thương nghiệp, v.v. Trường sư phạm mẫu giáo là trường dạy nghề. Tốt nghiệp sư phạm mẫu giáo được dạy ở các vườn trẻ.

Tốt nghiệp cao trung (hay trung học dạy nghề), có thể lên tiếp bậc cao đẳng, hay cao đẳng dạy nghề (cao đẳng chức nghiệp học hiệu , gọi tắt là cao chức , 2-3 năm), đại học chuyên ngành (đại học chuyên khoa , gọi tắt là đại chuyên , 2-3 năm), và đại học cơ bản (đại học bản khoa , 4 năm).

Tốt nghiệp cao chức và đại chuyên thì không có học vị. Tốt nghiệp đại học bản khoa (tương đương 4 năm đại học VN hay undergraduate school của Mỹ) thì có học vị, gọi là học sĩ (VN gọi là cử nhân; Mỹ gọi là bachelor degree).

Sau đại học, có thể thi tuyển làm nghiên cứu sinh (học 3 năm), tốt nghiệp thì có học vị thạc sĩ (VN xưa gọi là cao học, nay gọi là thạc sĩ; Mỹ gọi là master). Thạc sĩ học tiếp sẽ được học vị bác sĩ (VN gọi là tiến sĩ; Mỹ gọi là doctorate degree hay Ph.D.).

Xem thêm: 2 Player Game Naruto 2 Người Chơi, Game 7K7K Tiếng Việt

Hương Cảng (Hồng Công): Miễn học phí 6 năm tiểu học và 3 năm sơ trung

Trẻ 3-6 tuổi học 3 năm vườn trẻ (ấu trĩ viên), là trường tư, gồm 3 lớp thấp, vừa và cao: đê ban , trung ban , cao ban . Bậc tiểu học gồm 6 lớp từ thấp tới cao: tiểu nhất , tiểu nhị , tiểu tam , tiểu tứ , tiểu ngũ , tiểu lục . Từ tiểu học, trẻ phải học song ngữ Anh-Hoa.Trẻ 12 tuổi lên bậc trung học (7 năm), gồm: sơ trung (có 3 lớp từ thấp lên cao: trung nhất , trung nhị , trung tam ); cao trung (2 lớp: trung tứ , trung ngũ ), và dự khoa (2 lớp: trung lục , trung thất).

Từ cao trung lên dự khoa phải qua kỳ thi Hương Cảng trung học hội khảo (HK Certificate of Education Examination, gọi tắt HKCEE hay CE). Xong dự khoa, phải qua kỳ thi tốt nghiệp gọi là Hương Cảng cao cấp trình độ hội khảo (HKALE: HK Advanced Level Examination). Nền giáo dục Hương Cảng nổi tiếng là nhồi nhét (điền áp thức giáo dục : giáo dục kiểu nhồi cho vịt ăn mau lớn), chú trọng học thuộc lòng để thi cử.

Giáo dục đại học gọi là chuyên thượng giáo dục hay cao đẳng giáo dục , gồm 5 loại trường: đại học pháp định (pháp định đại học), học viện pháp định (pháp định học viện), học viện chuyên thượng chú sách (chú sách chuyên thượng học viện), trường dạy nghề (chức nghiệp huấn luyện cục viện hiệu), trường tổng quát (nhất ban viện hiệu). Tốt nghiệp đại học hay học viện được học vị học sĩ (VN gọi cử nhân). Học tiếp lên, sinh viên đại học pháp định sẽ lần lượt đạt được học vị thạc sĩ, bác sĩ (VN gọi tiến sĩ), bác sĩ vinh dự (vinh dự bác sĩ).----------Kỳ sau: Bài 2 - giáo dục Đài Loan (trung quốc) và Nhật Bản