Các sét đồ thần trong mu ss6

  -  
*
2/ mix Necromancer : nón, quần, chân vải Thô ( 3 tác phẩm ).

Bạn đang xem: Các sét đồ thần trong mu ss6

*
3/ phối Elvis
: áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).
*
4/Aquarius
: nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).
*
5/ set Heras
: nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 cống phẩm ).
*
6/ phối Virgo
: áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 chiến thắng ).
*
7/ phối Anubis
: nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 thành công ).
*
8/ phối Isis
: nón, áo, quần, chân Ma Thuật.
*
9/ mix Knight
: nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy gai ( 6 chiến thắng ).
*
10/ set Obscure
: nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 tác phẩm ).
*
11/ set Hyperryon
: áo, quần, chân Đồng ( 3 vật phẩm ).
*
12/ mix Otus
: nón, quần, tay Đồng ( 3 công trình ).
*
13/ phối Eplite
: nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 nhà cửa ).
*
14/ phối Cronus
: nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 thành phầm ).
*
15/ set Karuta
: áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền sản xuất Lửa ( 5 công trình ).
*
16/ phối Erebus
: nón, quần, Thiên Kim ( 2 thành quả ).
*
17/ mix Kantata
: áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 cửa nhà ).
*
18/ phối Atlas
: nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 thành công ).
*
19/ phối Hion
: nón, tay, chân long Đỏ, kiếm Điện ( 4 nhà cửa ).

Xem thêm: Phiếu Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì ? Phiếu Xuất, Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì

*
20/ set Bicoccer
: nón, áo, quần long Đỏ, nhẫn Đất ( 4 tác phẩm ).
*
21/ set Seto
: nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, ngôi trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 thành tích ).
*
22/ phối Hemera
: nón, áo, quần, chân Trinh đàn bà ( 4 cống phẩm ).
*
23/ mix Kia
: nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ quà ( 5 nhà cửa ).
*
24/ mix Nyx
: quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).
*
25/ mix Odin
: nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 thành phầm ).
*
26/ mix Clytia
: quần, chân Thiên Thanh ( 2 công trình ).
*
27/ mix Alko
: áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 thắng lợi ).
*
28/ set Norus
: nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 tác phẩm ).
*
29/ phối Kiwen
: áo, tay, chân Kim Ngân, cung bội nghĩa ( 4 chiến thắng ).
*
30/ set Aruan
: nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 thắng lợi ).
*
31/ phối Keurono
: nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn phép thuật ( 4 tòa tháp ).
*
32/ set Semedenui
: nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 cống phẩm ).
*
33/ set Kion
: áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 chiến thắng ).
*
34/ set Germini
: áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 thành công ).
*
35/ set Taurus
: quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 tác phẩm ).

Xem thêm: Mạng Hải Trung Kim Hợp Màu Gì & Hợp Và Khắc Mệnh Nào? Hải Trung Kim Là Gì

*
36/ phối Leo
: nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 tòa tháp ).
*