Các sét đồ thần trong mu ss6

  -  
*
2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).

Bạn đang xem: Các sét đồ thần trong mu ss6

*
3/ Set Elvis
: áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).
*
4/Aquarius
: nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).
*
5/ Set Heras
: nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).
*
6/ Set Virgo
: áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).
*
7/ Set Anubis
: nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).
*
8/ Set Isis
: nón, áo, quần, chân Ma Thuật.
*
9/ Set Knight
: nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).
*
10/ Set Obscure
: nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).
*
11/ Set Hyperryon
: áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).
*
12/ Set Otus
: nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).
*
13/ Set Eplite
: nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).
*
14/ Set Cronus
: nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).
*
15/ Set Karuta
: áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).
*
16/ Set Erebus
: nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).
*
17/ Set Kantata
: áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).
*
18/ Set Atlas
: nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).
*
19/ Set Hion
: nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).

Xem thêm: Phiếu Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì ? Phiếu Xuất, Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì

*
20/ Set Bicoccer
: nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).
*
21/ Set Seto
: nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).
*
22/ Set Hemera
: nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).
*
23/ Set Kia
: nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).
*
24/ Set Nyx
: quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).
*
25/ Set Odin
: nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).
*
26/ Set Clytia
: quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).
*
27/ Set Alko
: áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).
*
28/ Set Norus
: nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).
*
29/ Set Kiwen
: áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).
*
30/ Set Aruan
: nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).
*
31/ Set Keurono
: nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).
*
32/ Set Semedenui
: nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).
*
33/ Set Kion
: áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).
*
34/ Set Germini
: áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).
*
35/ Set Taurus
: quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).

Xem thêm: Mạng Hải Trung Kim Hợp Màu Gì & Hợp Và Khắc Mệnh Nào? Hải Trung Kim Là Gì

*
36/ Set Leo
: nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).
*