Business Entity Là Gì

  -  
Dưới đấy là phần đông mẫu câu có đựng từ bỏ "business entity", trong bộ từ điển Từ điển Anh - kanamara.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo hồ hết chủng loại câu này để tại vị câu trong tình huống nên đặt câu cùng với từ business entity, hoặc xem thêm ngữ chình họa sử dụng trường đoản cú business entity trong bộ từ điển Từ điển Anh - kanamara.vnệt

1. How bởi vì I find my contracting entity?

Làm cách nào nhằm tìm pháp nhân hợp đồng của tôi?

2. The exact regulations vary by contracting entity.

Bạn đang xem: Business entity là gì

Quy định đúng chuẩn khác nhau tùy theo pháp nhân phù hợp đồng.

3. A polity is any kind of political entity.

Cộng đồng (giờ Anh: polity) là 1 dạng thực thể chủ yếu trị.

4. Press this button khổng lồ create a new autobookmark entity

Bnóng nút này nhằm chế tạo ra một thực thể Tự rượu cồn giữ links mới

5. Press this button lớn edit the currently selected entity

Bnóng nút ít này nhằm hiệu chỉnh thực thể được lựa chọn hiện tại thời

6. All are linked to a chất lượng beginner synphối, "entity".

Tất cả được nối với một loạt đồng nghĩa nơi bắt đầu độc nhất vô nhị, “thực thể” (entity).

7. Lovecraft depicts Cthulhu as a gigantic entity worshipped by cultists.

Lovecraft mô tả Cthulhu nhỏng một thực thể to con được tôn thờ vày đầy đủ kẻ sùng bái.

8. The signified is some entity or concept in the world.

Cái được diễn tả là một số những thực thể hoặc định nghĩa trong trái đất.

9. The symbol also has a HTML entity representation of ±.

Ký hiệu này cũng có thể có một thay mặt đối tượng người tiêu dùng của mã HTML ±.

10. Business is business.

Làm nạp năng lượng là có tác dụng nạp năng lượng.

11. He is not a nameless, distant entity, beyond knowing or understanding.

Ngài chưa phải là thực thể vô danh, lạnh nhạt, cấp thiết biết hoặc đọc được.

12. Note: Content that talks about an entity is not considered impersonation.

Lưu ý: Nội dung nói đến một tổ chức không được coi là giả danh.

13. For US businesses that are disregarded entities: when completing your W9 tax form, the first name line needs khổng lồ be the name of the person or entity filing a tax return for the business.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Game Liên Minh Huyền Thoại Miễn Phí, Download Liên Minh Huyền Thoại

Đối cùng với công ty Hoa Kỳ chưa hẳn pháp nhân được bỏ qua: lúc hoàn toàn biểu chủng loại thuế W9 của bản thân mình, chiếc tên trước tiên nên điền tên bạn hoặc pháp nhân nộp tờ khai thuế cho bạn.

14. Please make sure to choose the correct contracting entity for your account.

Hãy bảo đảm chọn đúng pháp nhân thích hợp đồng đến thông tin tài khoản của doanh nghiệp.

15. The company or other entity issuing the security is called the issuer.

Cửa Hàng chúng tôi tốt tổ chức gây ra bệnh khoán thù được Hotline là đối tượng người sử dụng xây cất.

16. Creditors are always concerned about the entity "s ability khổng lồ repay its obligations .

Các nhà nợ thì luôn luôn quan tâm về năng lực trả lại chi phí nợ của khách hàng .

17. A family foundation serkanamara.vnng private interests is taxed lượt thích any other legal entity.

Một quỹ mái ấm gia đình (phục vụ lợi ích bốn nhân) là tấn công thuế giống hệt như ngẫu nhiên thực thể pháp lý làm sao không giống.

18. Other business types using Business Data:

Các loại doanh nghiệp lớn khác áp dụng Dữ liệu doanh nghiệp:

19. The ban liquidated the registered legal entity used by the congregations in Moscow.

Lệnh cấm này sẽ đóng cửa pháp nhân của các hội thánh ở Mát-xcơ-va.

20. The term "foundation," in general, is used lớn describe a distinct legal entity.

Thuật ngữ "quỹ", nói phổ biến, được thực hiện để biểu thị một thực thể pháp lý đơn lẻ.

21. An unregistered vehicle has a Trustee whilst a registered vehicle has a Responsible Entity.

Một loại xe cộ chưa đăng ký gồm Người được ủy thác trong những lúc một cái xe sẽ ĐK tất cả Thực thể gồm trách nhiệm.

22. Whether it"s a ghost, a spirit or an entity, they all feed on it.

Đó là số đông con ma, linc hồn, thực thể hết sức nhiên với dễ dãi ám ảnh fan khác.

23. Uh, have you seen a class 4, semi-anchored entity anywhere in the kanamara.vncinity?

Anh tất cả thấy thực thể cấp 4 buôn bán neo nào xung quanh phía trên không?

24. Your feed is missing a semicolon (;), which often follows entity declarations such as "$"" and "&".

Xem thêm: Tựa Như Tình Yêu Phần 2 Full, Chào Mừng Đến Mỗi Tựa Như Tình Yêu 2

Nguồn cấp cho tài liệu của doanh nghiệp thiếu lốt chnóng phẩy (;). Dấu này hay theo sau những knhị báo thực thể nlỗi "$"" và "&".