At the expense of là gì

  -  
*

Giải thích nghĩa cụm từ “ At the expense of”

1. “ At the expense of others” là gì?

"At the expense of" có từ expense là chi phí, phí tổn 

Cụm từ này có 2 nghĩa 

Nghĩa 1 : gây bất lợi/gây hại cho ai/cái gì; 

Nghĩa 2 : trả giá (to the detriment of someone or something; so as to cause harm to or neglect of; sacrifice, cost, loss).

Bạn đang xem: At the expense of là gì

At the expense of someone: làm cho ai đó trông thật ngớ ngẩn

At the expense of someone/ at someone"s expense: theo cách làm xấu hổ hoặc làm hại ai đó; nếu bạn thực hiện một trò đùa at someone’s expense, bạn cười họ và khiến họ cảm thấy ngớ ngẩn

At the expense of something: dẫn đến mất một cái gì đó

 At the expense of something: Nếu bạn làm điều này at the expense of something, làm điều đầu tiên sẽ gây hại cho điều thứ hai

Tóm lại, nếu điều gì đó được thực hiện at the expense of ai đó hoặc điều gì đó khác, nó chỉ đạt được bằng cách làm điều gì đó có thể gây hại cho người hoặc vật khác.

2. Tìm hiểu Expenses là gì?


Expense là Kinh phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Expense - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa

Tiền chi hoặc chi phí phát sinh trong các nỗ lực của một tổ chức để tạo ra doanh thu, đại diện cho chi phí kinh doanh. Chi phí có thể theo hình thức thanh toán thực tế tiền mặt (ví dụ như tiền lương và tiền lương), một tính hết hạn phần (khấu hao) của một tài sản hoặc một số lượng đưa ra khỏi thu nhập (ví dụ như nợ xấu). Chi phí này được tóm tắt và tính phí trong báo cáo thu nhập như khấu trừ từ thu nhập trước khi tính thuế thu nhập. Trong khi đó, toàn bộ chi phí là chi phí, không phải tất cả chi phí (ví dụ như những phát sinh trong việc mua lại tài sản tạo thu nhập) là chi phí.

3. Từ vựng liên quan đến At the expense of

Từ vựng

Ý nghĩa

Ví dụ

Go to the expense of something/of doing something

 

Go to a lot of, etc. Expense

Tiêu tiền vào thứ gì đóI think that in order to refurbish the house, we should go all the expense of redecorating it because our kids like the colorful house.Tôi nghĩ rằng để tân trang lại ngôi nhà, chúng ta nên dành toàn bộ chi phí để trang trí lại nó vì bọn trẻ chúng tôi thích ngôi nhà đầy màu sắc.

Xem thêm: Nhạc Edm Là Gì? Thể Loại Edm Phổ Biến Nhất Hiện Nay Là Gì? Thể Loại Edm Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Put somebody to the expense of something/of doing something | put somebody to a lot of, etc. ExpenseĐể khiến ai đó tiêu tiền vào thứ gì đóMaybe it’s not a good time to talk about this problem but I don’t have any other choice; therefore, I have to confide in you that our visit will put my mom to a lot of expense.Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về vấn đề này nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác; do đó, tôi phải tâm sự với bạn rằng chuyến thăm của chúng tôi sẽ khiến `mẹ tôi phải chịu rất nhiều chi phí.
Damn the consequences, expense, etc.

Mặc kệ hậu quả hoặc chi phí đi

 

(được sử dụng để nói rằng bạn sẽ làm điều gì đó mặc dù bạn biết nó có thể tốn kém, có kết quả không tốt, v.v.)

The celebration was begun by the MC saying that “Let’s enjoy thr night and damn the expense”.Lễ kỷ niệm được bắt đầu bởi MC nói rằng “Hãy tận hưởng buổi tối và mặc kệ vấn đề chi phí đi”.

Xem thêm: Có Gì Ở Phân Viện Sinh Học Đà Lạt : Điểm Check, Phân Viện Sinh Học Tây Nguyên

Expense accountMột thỏa thuận mà theo đó tiền của ai đó đã tiêu trong khi họ đang làm việc sau đó sẽ được chủ nhân của họ trả lại cho họ; kỷ lục về số tiền được chi tiêu theo cách nàyClients are said to be frequently taken for expense account dinners.Khách hàng được cho là thường xuyên được sử dụng cho các bảng kê chi phí.