Ankanol là gì

  -  

Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANCOL. Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Ankanol là gì


*

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI

1. Định nghĩa

- Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.- Công thức chung: R(OH)x

2. Phân loại

-Ancol được phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon, theo số lượng nhóm hiđroxyl trong phân tử và bậc của ancol.

a. Dựa vào gốc hidrocacbon

- Gốc hidrocacbon no

Ví dụ: CH3-CH2-OH: ancol etylic

- Gốc hidrocacbon không no

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH: ancol anlylic

- Gốc hidrocacbon thơm

Ví dụ: C6H5-CH2-OH: ancol benzylic

b. Dựa vào nhóm chức ancol

- Ancol đơn chức

Ví dụ: CH3-CH2-CH2-OH: ancol propylic

- Ancol đa chức

Ví dụ: HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH: glyxerol

c. Dựa vào bậc ancol

- Ancol bậc 1: R-CH2-OH

Ví dụ: CH3-CH2-CH2-CH2-OH: ancol butylic

- Ancol bậc 2: R-CH(OH)-R"

Ví dụ: CH3-CH(OH)-CH2-CH3: ancol sec-butylic

- Ancol bậc 3: R-C(R")(OH)-R""

Ví dụ: CH3-C(CH3)(OH)-CH3: ancol text-butylic

II. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANKANOL

1. Đồng đẳng

CH4O CH3OH ancol metylic

C2H6O CH3-CH2-OH ancol etylic

C3H8O... CnH2n+2O(n ≥1) dãy đồng đẳng của ancol etylic (ankanol).

- Khái niệm: Ankanol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có 1 nhóm -OH liên kết với gốc hidrocacbon no.

- Công thức tổng quát: CnH2n+1OH (n ≥1).

2. Đồng phân

CnH2n+2O có 2 đồng phân cấu tạo:

- Ancol no, đơn chức, mạch hở. Công thức tính đồng phân: 2n-2 (1

+ Đồng phân mạch cacbon

+ Đồng phân vị trí nhóm -OH

- Ete no, đơn chức.

3. Danh pháp

a. Tên thông thường

Cách gọi: ancol (rượu) + Tên gốc hiđrocacbon + ic

* Lưu ý:Một số ancol có tên riêng cần nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol

CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin (Glixerol)

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol isoamylic

a. Tên thay thế

Cách gọi: số thứ tự nhánh + tên nhánh + tên hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

Ví dụ|: Từ C4H10O viết các đồng phân ancol và gọi tên

Số đồng phân ancol là 2n-2= 4 => C4H10O có 4 đồng phân ancol

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH: butan-1-ol (ancol butylic)CH3 - CH2 - CH(OH) - CH3 : butan-2-ol (ancol sec-butylic)CH3 - CH(CH3) - CH2 - OH : 2-metylpropan-1-ol (ancol iso-butylic)CH3 - CH(CH3)(OH) - CH3 : 2-metylpropan-2-ol (ancol text-butylic)

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Trạng thái

- Từ C1đến C12là chất lỏng, từ C13trở lên là chất rắn.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Game Gì Chơi Không Chán, Ở Nhà Mùa Dịch Thì Chơi Game Gì Cho Hết Chán

2. Nhiệt độ sôi

- So với các chất có M tương đương thì nhiệt độ sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este...

- Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố:

+ M: M càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

+ Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

3. Độ tan

- Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước.

- Ancol có càng nhiều C, độ tan trong nước càng giảm vì tính kị nước của gốc hiđrocacbon tăng.

Xem thêm: Srt File Là Gì ? Cách Mở File Có Đuôi Srt Mới Nhất

* Nhận xét:

- Khi mạch C càng lớn thì nhiệt độ sôi của ancol càng tăng và khả năng tan trong nước càng giảm.

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC