Ankanol Là Gì

  -  

Trung vai trung phong gia sư - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin trình làng phần KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ TINH CHẤT VẬT LÍ CỦA ANCOL. Nhằm cung ứng cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Ankanol là gì


*

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI

1. Định nghĩa

- Ancol là hầu như hợp chất hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm hiđroxyl (-OH) links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no.- bí quyết chung: R(OH)x

2. Phân nhiều loại

-Ancol được phân loại theo cấu tạo gốc hiđrocacbon, theo số lượng nhóm hiđroxyl trong phân tử cùng bậc của ancol.

a. Dựa vào gốc hidrocacbon

- gốc hidrocacbon no

Ví dụ: CH3-CH2-OH: ancol etylic

- cội hidrocacbon không no

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH: ancol anlylic

- gốc hidrocacbon thơm

Ví dụ: C6H5-CH2-OH: ancol benzylic

b. Phụ thuộc nhóm chức ancol

- Ancol solo chức

Ví dụ: CH3-CH2-CH2-OH: ancol propylic

- Ancol đa chức

Ví dụ: HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH: glyxerol

c. Phụ thuộc vào bậc ancol

- Ancol bậc 1: R-CH2-OH

Ví dụ: CH3-CH2-CH2-CH2-OH: ancol butylic

- Ancol bậc 2: R-CH(OH)-R"

Ví dụ: CH3-CH(OH)-CH2-CH3: ancol sec-butylic

- Ancol bậc 3: R-C(R")(OH)-R""

Ví dụ: CH3-C(CH3)(OH)-CH3: ancol text-butylic

II. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CỦA ANKANOL

1. Đồng đẳng

CH4O CH3OH ancol metylic

C2H6O CH3-CH2-OH ancol etylic

C3H8O... CnH2n+2O(n ≥1) hàng đồng đẳng của ancol etylic (ankanol).

- Khái niệm: Ankanol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có 1 nhóm -OH links với nơi bắt đầu hidrocacbon no.

- phương pháp tổng quát: CnH2n+1OH (n ≥1).

2. Đồng phân

CnH2n+2O có 2 đồng phân cấu tạo:

- Ancol no, đối kháng chức, mạch hở. Cách làm tính đồng phân: 2n-2 (1

+ Đồng phân mạch cacbon

+ Đồng phân địa điểm nhóm -OH

- Ete no, 1-1 chức.

3. Danh pháp

a. Thương hiệu thông thường

Cách gọi: ancol (rượu) + Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon + ic

* lưu giữ ý:Một số ancol mang tên riêng nên nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol

CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin (Glixerol)

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol isoamylic

a. Tên núm thế

Cách gọi: số sản phẩm tự nhánh + tên nhánh + tên hiđrocacbon tương ứng + số chỉ địa điểm nhóm OH + ol

Ví dụ|: từ bỏ C4H10O viết những đồng phân ancol và gọi tên

Số đồng phân ancol là 2n-2= 4 => C4H10O bao gồm 4 đồng phân ancol

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH: butan-1-ol (ancol butylic)CH3 - CH2 - CH(OH) - CH3 : butan-2-ol (ancol sec-butylic)CH3 - CH(CH3) - CH2 - OH : 2-metylpropan-1-ol (ancol iso-butylic)CH3 - CH(CH3)(OH) - CH3 : 2-metylpropan-2-ol (ancol text-butylic)

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Trạng thái

- từ bỏ C1đến C12là chất lỏng, trường đoản cú C13trở lên là chất rắn.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Game Gì Chơi Không Chán, Ở Nhà Mùa Dịch Thì Chơi Game Gì Cho Hết Chán

2. Nhiệt độ sôi

- So với những chất tất cả M tương đương thì nhiệt độ sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete và este...

- Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào vào những yếu tố:

+ M: M càng to thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: links ion > link cộng hóa trị gồm cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

+ Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ bền của links hiđro: links H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

3. Độ tan

- Ancol tất cả 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử tan vô hạn trong nước.

- Ancol bao gồm càng những C, độ chảy trong nước càng giảm vị tính tránh nước của nơi bắt đầu hiđrocacbon tăng.

Xem thêm: Srt File Là Gì ? Cách Mở File Có Đuôi Srt Mới Nhất

* dìm xét:

- lúc mạch C càng to thì ánh sáng sôi của ancol càng tăng và kĩ năng tan trong nước càng giảm.

Trung trọng điểm luyện thi, thầy giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC