An toàn vệ sinh viên là gì

  -  

Là người trực tiếp sản xuất tại đơn vị và được phân công làm nhiệm vụ đôn đốc thực hiện an toàn nên An toàn vệ sinh viên có vai trò hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn sản xuất.

Bạn đang xem: An toàn vệ sinh viên là gì


Theo điêu 74, Luật An toàn vệ sinh lao động thì cơ sở sản xuất phải thành lập đội An toàn vệ sinh viên với “Ít nhất 1 an toàn vệ sinh viên trên 1 tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất kinh doanh”. Vậy An toàn vệ sinh viên là gì ?

*

An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.An toàn vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động với người thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Xem thêm: Cccm Nghĩa Là Gì ? Nguồn Gốc Cccm Có Tục Tĩu? Giải Đáp: Cccm Là Gì

VAI TRÒ VÀ NGHĨA VỤ CỦA AN TOÀN VỆ SINH VIÊN- Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;- Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;- Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;- Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

Xem thêm: Sinh Năm 1990 Mệnh Gì? 1990 Tuổi 90 Mệnh Gì ? Mệnh Gì? Hợp Với Tuổi Nào?

*

Là người trực tiếp sản xuất tại đơn vị và được phân công làm nhiệm vụ đôn đốc thực hiện an toàn nên An toàn vệ sinh viên có vai trò hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn sản xuất. Thứ nhất, vì trực tiếp làm việc tại bộ phận nên An toàn vệ sinh viên nắm bắt được những mối nguy và rủi ro để chú trọng hơn đến công tác an toàn. Thứ hai là nhờ hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện an toàn tới công nhân viên tại bộ phận nên giảm bớt được các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động. Thứ ba, nhờ các hoạt động kiểm tra, đánh giá chéo hoạt động thực hiện an toàn của các bộ phận do phòng an toàn kết hợp cùng đội ngũ an toàn vệ sinh viên thực hiện nên có thể đánh giá khách quan mức độ thực hiện an toàn của nhà máy.

Công ty Cổ Phần Kiểm định 6 đồng hành cùng các doanh nghiệp thực hiện An toàn vệ sinh lao động với các dịch vụ:- Huấn luyện an toàn- Kiểm định kỹ thuật an toàn- Tư vấn an toàn- Đo kiểm môi trường lao động