AGE

  -  
Bản dịch của age vào từ điển giờ Anh - giờ đồng hồ kanamara.vnệt: tuổi, thời kỳ, thời đại. Phép tịnh tiến theo ngữ cảnh age tất cả ben tìm thấy tối thiểu 221 lần.
lứa tuổi·trạc tuổi·tuổi già·kỷ·kỷ nguyên·thuở·thời gian dài·hàng thế kỷ·lâu lắm·lâu đời·niên xỉ·niên đại·thế hệ·tuổi thọ·tuổi trưởng thành·tuổi tác·thì·Age (chi)·thời gian

*

Since Arthur, not yet 14, was below the age of consent, a papal dispensation (i.e., waiver) allowing the marriage was issued in February 1497, and the pair were betrothed by proxy on 25 August 1497.

Bạn đang xem: Age


Vì Arthur, chưa bước tuổi 14, dưới độ tuổi theo thỏa thuận, một sự miễn trừ của giáo hoàng (tức là, giấy khước từ) được cho phép họ kết thân được ban trong tháng 2 năm 1497, với hai người đính hôn ngày 25 tháng 8 năm 1497.
At the age of 23, he joined the society of Katipunan, a movement which sought the independence of the Philippines from Spanish colonial rule & started the Philippine Revolution.
Năm 23 tuổi, ông gia nhập tổ chức triển khai Katipunan, một tổ chức đòi độc lập cho Philippines khỏi cơ chế thuộc địa Tây Ban Nha và bước đầu cuộc phương pháp mạng Philippines.
He gave much of his time between the ages of thirteen & sixteen to lớn drawing and painting the flowers, fungi, và other specimens which he collected.
Cậu vẫn dành đa phần thời gian của chính bản thân mình trong độ tuổi từ bỏ mười ba đến mười sáu để vẽ với vẽ phần nhiều bông hoa, nấm mèo và những mẫu đồ vật khác mà cậu đã tích lũy được.
The Age of Enlightenment was marked by the work of biologist Buffon and chemist Lavoisier, who discovered the role of oxygen in combustion, while Diderot and D"Alembert published the Encyclopédie, which aimed to lớn give access to "useful knowledge" khổng lồ the people, a knowledge that they can apply lớn their everyday life.
Thời kỳ Khai sáng tất cả dấu ấn là công trình ở trong phòng sinh đồ dùng học Buffon cùng nhà hoá học Lavoisier, là fan phát hiện vai trò của ôxy trong sự cháy, còn Diderot với D"Alembert xuất bản Encyclopédie nhằm mục tiêu mục tiêu cung cấp có quần chúng lối tiếp cận "kiến thức hữu dụng", kiến thức mà họ rất có thể áp dụng vào sinh hoạt hay nhật của mình.
At age 14, she appeared in the 2003 remake of Star Search, performing the song "On My Own" from Les Misérables.
tuổi 14, cô lộ diện trong bạn dạng remake năm 2003 của Star Search, màn biểu diễn ca khúc "On My Own" của Les Misérables.
Native ponies existed in Wales before 1600 BC, and a Welsh-type cob was known as early as the Middle Ages.

Xem thêm: Sau " By Nghĩa Là Gì ? Từ Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh Là Gì


Ngựa bạn dạng địa tồn tại sống xứ Wales trước năm 1600 trước Công nguyên, và một nhiều loại xương sống đẳng cấp xứ Wales được biết đến nhanh nhất có thể là thời Trung Cổ.
Of those in attendance the first weekend, 59% were male, 41% were female and 59% were over the age of 25.
She was born lớn a traveling merchant, & became a hunter at an early age, gikanamara.vnng her the most practical knowledge và experience amongst the Crimson Vows.
Cô được sinh ra từ một thương gia du lịch, và biến hóa một thợ săn từ lúc còn nhỏ, đem lại cho cô kiến thức và khiếp nghiệm thực tế nhất trong những Lời thề Crimson.
And although breast mật độ trùng lặp từ khóa generally declines with age, up khổng lồ a third of women retain dense breast tissue for years after menopause.
Mặc dù mật độ mô vú thường bớt khi bọn họ già đi, gồm đến 1/3 thanh nữ vẫn có mô vú dày trong vô số nhiều năm sau khi mãn kinh.
He made his professional debut on 29 November 1992 against Groningen at the age of 16 years và 242 days, making him the youngest-ever debutant for Ajax, at the time.
Anh đá trận bóng chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 29 mon 11 năm 1992, vào trận đấu với FC Groningen khi mới 16 tuổi 242 ngày, với là cầu thủ trẻ tuyệt nhất trong lịch sử hào hùng của Ajax trường đoản cú trước đến nay.
On September 11, 2005, Wang was named a 2006 biennial Gilmore Young Artist Award winner, given to the most promising pianists age 22 và younger.
Still, we kept our spiritual goals in mind, and at the age of 25, I was appointed congregation servant, the presiding overseer in a congregation of Jehovah’s Witnesses.

Xem thêm: Trundle Mùa 11 : Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Trundle Rừng, Trundle Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Trundle


Thế nhưng công ty chúng tôi vẫn ghi ghi nhớ các mục tiêu thiêng liêng, cùng khi 25 tuổi, tôi được bổ nhiệm làm tôi tớ hội thánh, tức giám thị nhà tọa vào một hội thánh Nhân chứng Giê-hô-va.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M