Accumulation Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

accumulation
*

accumulation /ə,kju:mju"leiʃ/ danh từ sự chất đống, sự chồng hóa học, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp nhặt sự làm giàu, sự tích của sự tích thêm vốn (vị lãi ngày một đẻ ra) gò (giấy má, sách vở...) sự thi và một cơ hội những bằng (sinh hoạt trường đại học)
sự bồi đắpsự bồi lắngaccumulation load: sự bồi lắng phù saaccumulation of mud: sự bồi lắng bùn cátsự chất đốngsự tích đọngaccumulation of mud: sự tích ứ đọng bùnsự tích tụabsolute accumulation: sự tích tụ xuất xắc đốiaccumulation load: sự hội tụ bàn cátaccumulation of particles: sự tích tụ hạtaccumulation of sediments: sự tụ tập phù safault line accumulation: sự tụ tập dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự tụ tập băng thủyfrost accumulation: sự tích tụ tuyếtheat accumulation: sự tích tụ nhiệtmarine accumulation: sự hội tụ vì biểnplacer accumulation: sự tụ tập sa khoángrelative accumulation: sự tụ tập tương đốisediment accumulation: sự hội tụ phù sa (trong hồ nước chứa)sludge accumulation: sự tích tụ bùntích tụabsolute accumulation: sự tích tụ xuất xắc đốiaccumulation disease: dịch tích tụaccumulation electric-heating system: khối hệ thống sưởi điện tích tụaccumulation load: sự tích tụ bàn cátaccumulation of particles: sự tích tụ hạtaccumulation of sediments: sự tích tụ phù saarea of accumulation: vùng tích tụfault line accumulation: sự hội tụ dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự tích tụ băng thủyfrost accumulation: hội tụ tuyếtfrost accumulation: sự tích tụ tuyếtheat accumulation: sự tích tụ nhiệtice accumulation: tích tụ tuyếtmarine accumulation: sự hội tụ vì chưng biểnmoisture accumulation: tụ tập ẩmoil accumulation: tụ tập dầuplacer accumulation: sự hội tụ sa khoángplain of accumulation: đồng bởi tích tụrelative accumulation: sự tụ tập tương đốisediment accumulation: sự hội tụ phù sa (vào hồ chứa)sludge accumulation: sự tích tụ bùnsnow accumulation: tụ tập tuyếtstructure for the accumulation of petroleum: kết cấu tích tụ dầu khízone of petroleum accumulation: vùng tụ tập dầu mỏLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự bồi tụflood plain accumulation: sự bồi tụ đồng bằngsự tích lũyaccumulation of error: sự tích trữ không đúng sốaccumulation of errors: sự tích trữ không nên sốplanned accumulation: sự tích điểm (theo) kế hoạchLĩnh vực: toán và tinsự chồng chấtsự tụaccumulation curvecon đường cong lũy tíchaccumulation curvemặt đường cong tích lũyaccumulation cyclechu kỳ luân hồi tích lũyaccumulation cyclechu trình tích lũyaccumulation diagram of drainage areabiểu vật dụng tích điểm diện tích S bay nướcaccumulation factorhệ số tích lũyaccumulation factornhân tử tích lũyaccumulation fundvốn tích lũyaccumulation fundsvốn tích lũyaccumulation hillđộ dốc tích lũyaccumulation lakehồ tích nướcaccumulation layerlớp tích lũyaccumulation of mudsự bùn chất đốngaccumulation of particlesmẫu hạtaccumulation of snowsự tuyết hóa học đốngaccumulation plainđồng bằng bồi tíchaccumulation pointđiểm tụaccumulation registerĐK tích lũyaccumulation reservoirbể tích nướcsự dồn lạisự tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy phân tách khấubond discount accumulation: sự tích lũy giá bán ưu đãi trái phiếuimproper accumulation: sự tích trữ ko đúnginventory accumulation: sự tích điểm mặt hàng trữmonetary accumulation: sự tích trữ tiền tệsinking fund accumulation: sự tích lũy trả nợworker"s property accumulation: sự tích lũy tài sản của công nhântích lũyaccumulation account: tài khoản tích lũyaccumulation area: Quanh Vùng tích lũyaccumulation factor: bí quyết tích lũyaccumulation insurance: bảo đảm tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy tách khấuaccumulation schedule: bảng tích lũybond discount accumulation: sự tích điểm giá khuyến mãi trái phiếucapital accumulation: tích điểm vốncapitamenu accumulation: tích điểm bốn bạn dạng công ty nghĩaimproper accumulation: sự tích điểm ko đúnginventory accumulation: sự tích trữ hàng trữmonetary accumulation: sự tích điểm chi phí tệprimary accumulation: tích điểm nguyên thủyprimitive accumulation: tích điểm ban đầuprimitive accumulation of capital: tích điểm tư bạn dạng nguim thủyproperty accumulation savings contract: đúng theo đồng tiết kiệm chi phí tích điểm tài sảnpublic accumulation: tích điểm công cộngsinking fund accumulation: sự tích lũy trả nợstoông chồng accumulation: tích điểm trữ khoworker"s property accumulation: sự tích lũy gia tài của công nhântích tụaccumulation of excess cash balancesự dồn phương diện dư thừaaccumulation of stockssự tích tụ mặt hàng hóaaccumulation unitcửa hàng tăng vốn đầu tưaudience accumulationtổng số khán thính trả (quảng cáo)capital accumulationsinh ra vốncost accumulationsự tính dồn chi phí tổnimproper accumulationsự giữ lại tiền lãi phi phápsinking fund accumulationsự tích luỹ quỹ trả nợvoluntary accumulation planplaner từ nguyện dành dụm <ə,kju:mju"lei∫n> danh từ o sự tích luỹ, sự tích tụ, sự chất đống, sự chồng chất, sự tích lại, sự góp nhặt § commercial accumulation : sự tích luỹ có mức giá trị thưng mại, trữ lượng thưng mại § oil accumulation : sự tích tụ dầu § talus accumulation : sự tích tụ ở sườn, (hiện tượng) sườn tích § accumulation chamber : buồng tích tụ , thiết bị dùng vào phương pháp khai quật dầu. § accumulation of cuttings : sự tích tụ mùn khoan § accumulation of mud : sự tích tụ bùn § accumulation of petroleum : sự tích tụ dầu mỏ o sự lắng đọng