A wide range of là gì

  -  

Lúc viết bài writing task 2, chắc rằng không ít lần các bạn loay hoay, lừng chừng lừng chừng đề nghị áp dụng từ như thế nào lúc hy vọng nói tới “một vài”, “nhiều phải hem nà, vậy đề xuất nội dung bài viết này đã là gợi ý một trong những các từ bỏ nên và không nên sử dụng nhen.

NHỮNG TỪ KHÔNG NÊN SỬ DỤNG TRONG WRITING TASK 2

Trong Writing task 2, các bạn cần tránh hầu như tự INFORMAL, tại chỗ này ví dụ là những từ bỏ như: A LOT OF, LOTS OF, PLENTY OF, A BUNCH OF, TONS OF.

*

NHỮNG CỤM TỪ CỰC KỲ XỊN NÊN SỬ DỤNG TRONG WRITING TASK 2